Facebook image

közműadó

A közművezetékek adója

A közművezetékeket terhelő adó a központi költségvetés bevételét képezi.

Közművezetékadó alanyai

Főszabály szerint az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték tulajdonosa (több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok),adókötelezettsége pedig a közművezeték létesítése esetén a közművezeték tényleges használatbavételét követő hatodik év első napján keletkezik. Állami vagy önkormányzati tulajdonban álló közművezeték esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték üzemeltetője. Az állam és a helyi önkormányzat mentes az adó alól.

Közműadó alapja

A közműadó alapja a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza (víziközművezeték esetén korrekciós tényező figyelembe vételével).

Közműadó mértéke

A közművezetékadó évi mértéke 125 Ft minden megkezdett méter után.

Hírközlési vezeték esetén a fizetendő adó mértéke az alábbiak szerint alakul:

  • 200 km vezetékhosszig  0 százalék,
  • 200-350 km vezetékhossz között az adó 30 százaléka,
  • 350-500 km vezetékhossz között az adó 75 százaléka,
  • 500 km-t meghaladó rész után az adó 100 százaléka.

Közműadó bevallása

A közművezetékek adóját önadózás útján kell megállapítani és bevallani. A bevallási kötelezettségnek évente egyszer, március 20-ig kell eleget tenni. Az adóalany adóját két egyenlő részben, március 20-ig és szeptember 20-ig köteles megfizetni a NAV-hoz.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER