közműadó

A közművezetékeket terhelő adó a központi költségvetés bevételét képezi.

Főszabály szerint az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték tulajdonosa, adókötelezettsége pedig a közművezeték létesítése esetén a közművezeték tényleges használatbavételét követő hatodik év első napján keletkezik. Állami vagy önkormányzati tulajdonban álló közművezeték esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték üzemeltetője. Az állam és a helyi önkormányzat mentes az adó alól. 

Az adó alapja a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza.

Az adó évi mértéke 125 Ft minden megkezdett méter után.

Hírközlési vezeték esetén a fizetendő adó mértéke az alábbiak szerint alakul:

  • 200 km vezetékhosszig  0 százalék,
  • 200-350 km vezetékhossz között az adó 30 százaléka,
  • 350-500 km vezetékhossz között az adó 75 százaléka,
  • 500 km-t meghaladó rész után az adó 100 százaléka.

A közművezetékek adóját önadózás útján kell megállapítani és bevallani. A bevallási kötelezettségnek évente egyszer, március 20-ig kell eleget tenni. Az adóalany adóját két egyenlő részben, március 20-ig és szeptember 20-ig köteles megfizetni a NAV-hoz.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább