Facebook image

jövedelemminimum

Jövedelem nyereség minimum számítása

Társasági adó minimum adóalap

A tao minimumadó az alábbi csökkentő és növelő tételekkel korrigált összes bevétel 2 százaléka.

Társasági adó csökkentő tételek

  • a jogelőd tagjánál, részvényesénél – a kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értékeként – az adóévben elszámolt bevétel; árfolyamnyereség
  • az átruházó társaságnál kedvezményezett eszközátruházás esetén az önálló szervezeti egységének átruházása alapján az adóévben elszámolt bevétel;
  • a megszerzett társaság tagjánál, részvényesénél a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámolt árfolyamnyereség.

Társasági adó növelő tételek

  • a jogelőd kedvezményezett átalakulására, illetve kedvezményezett részesedéscserére tekintettel a tag, a részvényes az általa csökkentő tételként figyelembe vett összegből a megszerzett részesedés könyv szerinti értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre az említett rendelkezés alapján csökkentő tételként figyelembe vett) összeg, továbbá jogutód nélküli megszűnésének adóévében az a rész, amelyet még nem számolt el növelő tételként,
  • az átvevő társaság – az átruházó nyilatkozata alapján – az átruházónál az összes bevétel csökkentéseként figyelembe vett összegből az átvett tárgyi eszközökre és immateriális javakra a számviteli előírás alapján elszámolt értékcsökkenésnek az átvett eszközök bekerülési értéke arányában számított összeggel, továbbá jogutód nélküli megszűnésének adóévében a fennmaradó összeggel,
  • a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) az adóévet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettségét (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) meghaladó összegének az ötven százaléka.

Ha a vállalkozás adózás előtti eredménye vagy adóalapja közül a nagyobb nem éri el a  nyereségminimumot, akkor a következő két lehetőség közül választhat:

  • nyilatkozatot tesz az adóbevallásában a költségszerkezetéről, vagy;
  • a jövedelem nyereség minimumot tekinti adóalapjának és az után fizeti meg a társasági adót.

Jövedelem minimum egyéni vállalkozónál

A vállalkozói személyi jövedelemadó szempontjából jövedelem nyereség minimum a vállalkozói bevétel 2 százaléka.

Abban az esetben, ha vállalkozói bevétel nem haladja meg az elszámolt költségeket, vagy a meghaladó része nem éri el a jövedelem nyereség minimumot, az egyéni vállalkozó választása szerint

  • nyilatkozatot tesz az adóbevallásában a költségszerkezetéről, vagy;
  • a jövedelem nyereség minimumot tekinti vállalkozói adóalapnak.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER