Facebook image

osztalék

Osztalék jelentése

A társaság tagjait osztalék illeti meg a társaság felosztható és felosztandó – a Számviteli törvény szerint meghatározott – tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből.

Osztalékra jogosultak köre

Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő taggyűlés/ közgyűlés időpontjában a tagjegyzékben szerepel, kivéve, ha a társasági szerződés ettől eltérő időpontot határoz meg. A társasági szerződés lehetőséget adhat arra, hogy a tagot megillető  osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.

A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A taggyűlés/ közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló  elfogadásával egyidejűleg határozhat. A társasági szerződés eltérő rendelkezésének hiányában az adózott eredményt a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani. 

Az elengedett osztalék (és az elengedett pótbefizetés) valamennyi vállalkozónál (például a szövetkezeteknél is) az eredménytartalék növekedéseként számolható el. (Korábban csak a gazdasági társaságoknak volt erre lehetőségük.)

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER