Facebook image

pótbefizetés

Pótbefizetés jelentése

A pótbefizetés a társaság részére teljesítendő szolgáltatás a veszteségekre nyújtott fedezet céljából, amely a társaság legfőbb szerve, vagyis a taggyűlés által rendelhető el.

Pótbefizetés tagi kölcsönből

A tulajdonosok ilyenkor csak ideiglenesen adják át pénzeszközeiket, egyéb eszközeiket a társaság részére. A pótbefizetés nem eredményezi sem a tulajdonosok üzletrészének, sem a jegyzett tőkének a növekedését. A pótbefizetés intézményén keresztül úgy sikerülhet a saját tőke összegét növelnünk, hogy nem növekedik a jegyzett tőke összege és ezáltal a tőkevesztés esetén figyelendő jegyzett tőke felének összege sem.

Másrészt jelentős adminisztratív könnyebbség a jegyzett tőke növeléshez viszonyítva, hogy nem kell a változást az alapító okiraton, társasági szerződésen átvezetni és a cégbíróságnak bejelenteni.

Pótbefizetés módosult szabályai 2022

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [(új) Ptk.] módosításáról szóló 2021. évi XCV. törvény (a továbbiakban módosítás) jelentős újítása, hogy a pótbefizetés korlátolt felelősségű társaságoknál már bevált szabályrendszerét 2022. január 1-től átülteti a gazdasági társaságok közös szabályai közé. Ennek köszönhetően lehetővé válik az, hogy a jövőben – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – bármely gazdasági társaság esetében pótbefizetés elrendelésére kerüljön sor, segítve ezzel a társaság működésének stabilitását, fizetőképességének hatékony és gyors helyreállítását.

Az új szabály egyúttal a veszteségek fedezésére fel nem használt pótbefizetés sorsának rendezésével kapcsolatban is rugalmasabb szabály teremt. Míg a hatályos szabályok szerint a veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagoknak vissza kell fizetni, addig a jövő évtől lehetőség nyílik arra is, hogy a társaság legfőbb szerve ezen összeg sorsáról másként döntsön. [Ptk. 3:99/A.§]

Pótbefizetés könyvelése

A pótbefizetés összegét a társaság mérlegében a lekötött tartalékként kell feltüntetni. Amennyiben a pótbefizetést a társaság mérlegfordulónapja előtt már elrendelte, de a tag azt mérlegfordulónapig még nem teljesítette, akkor az eredménytartalékból kell a megfelelő összeget „lekötni”, és a lekötött tartalékba helyezni. Erre azért van szükség, hogy az így lekötött összeg ne számíthasson bele az osztalékként kifizethető eredménybe.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER