Jogi szolgáltatások

Jogi szolgáltatások

Az RSM Legal Szűcs & Partnerei Ügyvédi Társulás ügyvédei széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek vállalkozások jogi működésének megtervezésében, felépítésében és működtetésében, valamint az üzleti működés során felmerülő jogi problémák hatékony megoldásában. Jogi tevékenységünk ennek megfelelően a cégalapítás első lépésétől a működés befejezéséig lefedi a ügyfeleink működését.

Tanácsot adunk általános társasági jog, polgári jog, munkajog,  szerződések, pénzügyi jog, ingatlanjog, a versenyjog területein, képviseletet látunk el szerződéses tárgyalások, során, hatóságok előtt,  valamint polgári peres, adó- és gazdasági büntetőjogi ügyekben is.

Büszkék vagyunk arra, hogy vállalkozások mellett magánszemély ügyfeleinket hatékonyan támogatjuk családi vállalkozásaik irányítása, generációváltás, öröklés és házassági vagyonjogi területen is. 

Az iparági szintű ismeretek birtoklása a munkatársainktól elvárt specializáció, és egy-egy meghatározott területen végzett tevékenységünk eredménye, amellyel megkülönböztetést kívánunk kivívni a versenytársaink között.

A specializáció révén az adott területen „fél szavakból” értjük a problémákat, és a gyakorlati jogértelmezés ismeretében, vagy akár a jogalkotás támogatásával irányt tudunk mutatni a legösszetettebb kérdésekben is.  Ügyvédeink fő iparági specializációja az M&A (átalakulások és cégfelvásárlások),a bányászat és szénhidrogénipar, munkavállalói juttatási rendszerek, az adóperek, a bank- és lízingügyletek, és az ingatlanbefektetések.

Munkatársaink a magyaron kívül angol és német nyelven teljesítik a jogi koordinációt és összetett ismereteket igénylő tranzakciók végrehajtását is.

Jogterületek, amelyeken kiemelten tudjuk segíteni ügyfeleinket:

Társasági jog 

Egy társaság működtetése körében a jogi képviselőtől alapvető elvárás a gyors és hatékony tanácsadás biztosítása a cégalapítás, cégmódosítás, esetleges cégmegszűnés – így végelszámolás, csődeljárás, felszámolás – valamint a cégműködés kapcsán felmerülő döntések meghozatala során is. A társasági jog vezérli azonban a komplex ügyleteket, így a cégértékesítéseket, átstrukturálásokat, kiválásokat, beolvadásokat is, amelyek ugyanakkor már túlmutatnak a jogterület keretein és adózási, számviteli akár könyvvizsgálati feladatok komplex összehangolását igénylik. Munkatársaink a társasági jog minden tekintetében széles körű tapasztalatokkal állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

M&A és versenyjog 

Egy cégeladási- cégvásárlási jogügylet szinte minden esetben egyfajta értékmérő is a résztvevő felek részére: a vevő számára általában a növekedést jelenti, eladói oldalon pedig akár egy életmű sikerének merituma is lehet. Az ilyen komplex ügyletek alapja a kimerítő átvilágítás, sikerének kulcsa pedig minden részletre kiterjedő szerződési- és biztosítéki rendszer. Ebben a körben ügyvédeink szaktudásának széles spektrumát, intenzív munkát, kapacitást és koordinációt biztosítunk az átvilágítástól (due diligence) a szerződések tárgyalásán át a tranzakció zárásig, valamint az azt követő integráció során is. Versenyjogra szakosodott ügyvédeink révén a tranzakciók versenyjogi elemzését, valamint szükség szerint nem csak a magyarországi, hanem nemzetközi versenyjogi kérdések megoldását is vállaljuk.

Munkajog és juttatások

Munkatársaink az üzleti szektorok széles skáláján kezelik ügyfeleink munkavállalóinak helyi és határokon átívelő jogi kérdéseit. Ezek között szerepelnek az általános munkaviszony létrehozással és megszüntetéssel kapcsolatos feladatok mellett a kollektív munkajog, csoportos létszámleépítés, a magyarországi munkavállalással és a magyarországi letelepedéssel, munkáltatói jogutódlással, valamint a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos problémák is. Kiemelt tapasztalatokkal rendelkezünk munkavállalói, menedzsment részesedési- és juttatási rendszerek kidolgozásában, valamint nemzetközi munkavállalói részvényjuttatási programok magyarországi bevezetése kapcsán is.

Adatvédelem

Figyelembe véve a személyes adatok rendkívül tág körét, valamint azt, hogy természetes személy, jogi személy vagy bármely más szervezet lehet adatkezelő, kijelenthető, hogy potenciálisan minden vállalkozásnak szembesülnie kell az adatvédelmi jogi megfelelőség kötelezettségével. Az adatvédelem a vállalkozások működésének szinte minden elemét behálózza: érintheti a társaság marketing tevékenységét, egy weblap üzemeltetését, a munkaügyeket és a munkahelyek figyelemmel kísérése is adatvédelmi kérdéseket vet fel. Munkatársaink az adatkezelési rendszerek átvilágítása és létrehozása kapcsán teljes körű adatvédelmi tanácsadással állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Bányászat, energetika

Bányászattal, szénhidrogén-kutatással, termeléssel kapcsolatos tapasztalataink lefedik a koncessziós eljárásokkal, tevékenység engedélyezésével, kereskedelmi szerződésekkel, szakági együttműködésekkel (joint venture) kapcsolatos ismeretek mellett a közös vállalkozásokra vonatkozó adózási és pénzügyi struktúrák kialakítását is. A bányászatban emellett nem csak a tranzakciók, hanem a működéshez szükséges szerződéses és felelősségi rendszerek kialakítása kapcsán, valamint a napi operációk támogatása során is kész megoldásokat tudunk nyújtani.

Pénzügyi jog

Ügyfeleink számára kereskedelem finanszírozáshoz, vállalati finanszírozáshoz, projektfinanszírozáshoz, gépjárművek, ipari gépek és berendezések, és ingatlanok finanszírozásához kapcsolódó teljes körű ügyleti tanácsadást végzünk. A pénzügyi, befektetői szolgáltatói oldalon levezényeljük pénzügyi vállalkozások, befektetési alapok és alapkezelő társaságok alapítását, a pénzügyi szolgáltatási tevékenységek végzésének engedélyeztetését, valamint közreműködünk pénzügyi szolgáltatási termékek, új megoldások fejlesztésében is.

Ingatlanjog

Munkatársaink széleskörű tapasztalatokkal és szaktudással rendelkeznek ingatlanfejlesztési és akvizíciós projektek kapcsán, valamint termőföld adásvételi ügyletekben is. Ügyfeleink képviselete során megtervezzük a tranzakciók egyes elemeivel felmerülő jogi feladatokat, részt veszünk az üzleti egyeztetéseken, elkészítjük a kapcsolódó szerződéseket. Jogi munkánk ennek megfelelően egy projekt tervezési fázistól kezdődően a beruházás végrehajtásán át a lezárásáig terjed. 

Vagyon- és hagyatéktervezés

A vagyontervezésre úgy tekintünk, mint a sikeres vállalkozások tulajdonosait hosszú távon érintő legfontosabb kérdésre. A vagyontervezési kérdések megoldásához több kell, mint a polgári jog vagy az adózási szabályok ismerete, hiszen a tulajdonosi döntések túlmutathatnak akár a gazdasági racionalitáson is. Ügyvédeink átfogó ismeretei és tapasztalatai által a vagyon védelméhez, egy vállalkozás átörökítéséhez kapcsolódó komplex társasági jogi, öröklés jogi, nemzetközi magánjogi, adójogi tudást biztosítunk és segítünk a lehetséges megoldások testre szabásában.

Szellemi alkotások

Az immateriális javak napjaink legértékesebb eszközei. Megfelelő tervezéssel az ilyen érték kiaknázása egy vállalkozás sikerének alapját, tevékenységének, nevének, arculatának védelmét jelentheti. A szellemi alkotások terén tapasztalattal rendelkezünk franchise szerződések, hazai és nemzetközi védjegy bejegyzések, film és zeneművészeti alkotások jogainak differenciált felhasználása, koprodukciók, valamint a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos jogviták terén is.

Gazdasági büntetőjog

A gazdálkodó szervezetek jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlen annak ismerete is, hogy napi működés során milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük és azok elmulasztása esetén milyen szankciókra számíthatnak, ideértve a büntetőjogi kockázatokat is. Kifejezetten gazdasági büntetőjogra szakosodott munkatársaink vezető tisztségviselők büntetőjogi felelősségével, valamint bűncselekmények elkövetésének megelőzésével kapcsolatos tanácsadással, büntetőjogi kockázatértékeléssel támogatják ügyfeleinket. Emellett sértetti oldalon a bűncselekmény elkövetésével okozott károk polgári jogi igényének érvényesítését, továbbá gazdasági, vagyon elleni bűncselekményben érintett sértetti képviselet és tanácsadást biztosítunk. 

 

Kérdése van?

Forduljon hozzánk bizalommal!

dr. Szűcs Bálint partner, ügyvéd, adótanácsadó

dr. Szűcs Bálint

Irodavezető ügyvéd
Partner, Adótanácsadó

dr. Jaczkó Géza

Ügyvéd

dr. Falcsik István ügyvéd, vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás, üzletágvezető

dr. Falcsik István

Ügyvéd

Telefon

Jogi tanácsadási termékeink

 Tovább