Facebook image
Adatvédelmi tanácsadás

Adatvédelmi tanácsadás

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR),amely 2018 májusától lép életbe, jelentősen szigorít a személyes adatok védelmének szabályozásán. A jogszabály szinte minden gazdasági szereplőt érint, a felkészülést mielőbb meg kell kezdeni.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!
dr. Szűcs Bálint partner, ügyvéd, adótanácsadó

dr. Szűcs Bálint

Irodavezető ügyvéd
Partner, Adótanácsadó

Telefon

Miért lehet jelentősége az adatvédelmi jognak az Ön vagy cége számára? 

Az adatvédelem jogi szempontból a személyes adatokra fókuszál, ilyen információnak  minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Személyes adat kezelője korlátozás nélkül lehet természetes személy, jogi személy, vagy bármely egyéb szerv is. Figyelembe véve a személyes adatok rendkívül tág körét, valamint azt, hogy tulajdonképpen bárki lehet adatkezelő, kijelenthető, hogy potenciálisan minden társaság szembesülhet az adatvédelmi jogi megfelelőség kötelezettségével. 

Milyen kockázatai vannak az adatvédelmi szabályok megsértésének?

Adatvédelmi jogsértés esetén, a jelenleg hatályos Infotörvény alapján, a kiszabható bírság felső határa 20 millió forint, amely a 2018 májusában életbe lépő új adatvédelmi rendelet – a GDPR – hatályba lépésével jelentősen emelkedni fog. 

Miért forduljon hozzánk adatvédelmi jogi kérdéseivel? 

Adatvédelemmel foglalkozó kollégáink a versenyjog, szellemi tulajdon, vállalati, munkaügyi, gazdasági jogterületeken is jártas, széleskörű tapasztalattal rendelkező szakemberek. Egy adatvédelmi jogsértésnek más  jogterületeken is jelentősége lehet; akár a polgári jog területén, amelyben nevesített személyiségi jognak minősül a személyes adatok védelméhez való jog, akár büntetőjogi területen. Az nevesített személyiségi jog megsértése, ugyanazon adatvédelmi jogsértéssel, egymással párhuzamosan adatvédelmi jogi és polgári jogi szankciót is eredményezhet. A büntetőjog területén a személyes adattal visszaélés tényállása bűncselekménynek minősül, amennyiben az adatvédelmi hatóság bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját észleli egy eljárása során, akkor büntetőeljárást kezdeményez. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos nem megfelelőség komoly, több jogágban megfogalmazott, adott esetben egymással párhuzamosan  felmerülő kockázatokat is rejthet, amelynek hatékony kezelésében számíthat jogi csapatunk szaktudására. 

Adatvédelmi jogi szolgáltatásaink

Adatvédelmi jogi megfelelőség biztosítása kapcsán a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

A. Adatkezelők részére

1. Adatvédelmi átvilágítás és javaslattétel

 • az adott szervezet működésének adatvédelemmel potenciálisan érintett területeinek és folyamatainak feltárása  
 • a jogszabályok által relevánsnak tekintett adatkezelések meghatározása
 • az ügyfél folyamataira irányadó konkrét jogszabályi kötelezettségek azonosítása, az adatvédelmi jogi megfelelőséggel kapcsolatos esetleges hiányok, illetve a korrekcióra szoruló területek feltárása.
 • cselekvési terv összeállítása konkrét javaslatokkal az átvilágítás eredményeképpen feltárt kockázatok és hibák orvoslására 

2. Adatvédelmi dokumentálás

 • a cselekvési tervben nevesített javaslatok megvalósítása,
 • a szükséges szabályzatok elkészítése vagy módosítása,
 • segítség az adatvédelmi hatásvizsgálatok lefolytatásában,
 • nyilvántartások rendezése

3. Eljárásjogi képviselet

 • adatkezelőnek minősülő személyek, szervezetek jogi képviselete az adatvédelmi hatóság előtt folyamatban lévő eljárásban, ahhoz a továbbiakban esetlegesen kapcsolódó peres eljárásban,
 • képviselet polgári jogi személyiségi jogi jogsértéssel kapcsolatos eljárásban,
 • személyes adattal való visszaélés tényállás kapcsán védői képviselet ellátása büntetőeljárásban.

B) Adatalanynak minősülő természetes személyek részére

Személyes adattal történő bárminemű visszaélés esetén: 

 • jogi képviselet ellátása az adatvédelmi jog területén,
 • polgári jogi igényérvényesítés személyes adathoz fűződő személyiségi jogsértés esetén,
 • sértetti képviselet személyes adattal való visszaélés miatti büntető eljárásban.


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat