Facebook image
Szektoraink

Könyvvizsgálat

Az RSM Csoport 2009 óta biztosít könyvvizsgálati szolgáltatásokat partnerei számára független könyvvizsgáló cégén keresztül a magyar piacon. Az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt. a  Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja.

Szakértőink maradéktalanul meg kívánnak felelni a szakmai, etikai és függetlenségi követelményeknek, és megbízásaik során következetesen betartják azokat. Könyvvizsgálati módszertanunk ötvözi az RSM nemzetközi hálózat minőségbiztosítási és könyvvizsgálati standardjait és a magyar szabályozásoknak megfelelő előírásokat. Ennek eredményeként, magas színvonalú könyvvizsgálati szolgáltatásunk megbízóink számára hatékony segítséget jelent mindennapi munkájuk során.

A könyvvizsgálói szolgáltatásunk célja, hogy annak eredményeként olyan független és hiteles vélemény kerüljön kibocsátásra, amely kellő alapot nyújt a pénzügyi információk felhasználói részére.

Könyvvizsgáló munkatársaink magasan képzett, széleskörűen tájékozott, idegen nyelveket jól beszélő szakértők. Vezetőink tapasztalataikat nemzetközi könyvvizsgáló társaságoknál alapozták meg. Az ott megszerzett szakmai hozzáértést az RSM Csoport üzleti szemléletével ötvözve rendszeres kapcsolatban állnak ügyfeleik gazdasági vezetőivel, akiknek ellenőrzési, tervezési és elszámolási kérdésekkel kapcsolatban tanácsadóként is rendelkezésére állnak.

Gyakran Ismételt Kérdések - Könyvvizsgálat

Mikor kötelező a könyvvizsgálat?

A számviteli törvény (Sztv.) szerint a könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság által az üzleti évről készített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, megbízható és valós képet ad a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetéről és eredményéről.

A számviteli törvény (155. §) minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó számára kötelezően előírja a könyvvizsgálatot, de értékhatártól függően felmentést ad a kötelezettség alól.

Mikor nem kötelező a könyvvizsgálat?

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalkozás nettó árbevétele a megelőző két üzleti év átlagában nem haladta meg a 300 millió forintot, és a megelőző két évben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma nem haladta meg az 50 főt. (Devizás könyvvezetés esetén az éves beszámolóban szereplő árbevétel adatokat az MNB által az adott fordulónapra vonatkozóan közzétett hivatalos (euro, dollár, stb) devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.) 

Amennyiben ezek adatok nem állnak rendelkezésre (mert például a vállalkozót jogelőd nélkül tárgyévben alapították),akkor a tárgyévi várható adatokat, illetve – ha ilyen rendelkezésre áll – a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni. Kiemelendő, hogy a fenti két feltételnek egyszerre teljesülnie kell a mentességhez.

Többször felvetődött az értékhatár esetleges megváltoztatásának igénye Európai Uniós harmonizáció tekintetében, de ebben változás ezidáig nem történt. 

Tulajdonosi döntés alapján azonban, semmi nem tiltja, hogy a mentesülő vállalkozók könyvvizsgálót bízzanak meg beszámolójuk felülvizsgálatával.

Kinek kötelező a könyvvizsgálat?

Továbbá a felmentést azonban bizonyos szervezetek nem alkalmazhatják, így könyvvizsgálatra kötelezettek többek között:

  • azok a vállalkozások, amelyek számára a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő
  • a takarékszövetkezetek
  • a konszolidálásba bevont vállalkozás
  • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepe, kivéve, ha a Sztv.154/A.§ alapján mentesül
  • az a vállalkozó, amelyik a Szt. 4. § (4) bekezdése szerint – a megbízható és valós kép érdekében – a kivételes esetben eltér a törvény előírásaitól,
  • a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó.

A törvény alkalmazásában közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó: a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontjában meghatározott szervezet.

Ki lehet könyvvizsgáló, azaz auditor?

Könyvvizsgálónak a Magyar Könyvvizsgálói Kamarában nyilvántartásba vett Könyvvizsgáló társaság vagy olyan természetes személy választható, aki tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának. Abban az esetben, ha egy vállalkozás könyvvizsgáló társaságot választ könyvvizsgálónak, meg kell jelölni a könyvvizsgáltért személyében is felelős természetes személyt is, aki egyben tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának.

Egyes könyvvizsgálatoknál ezen túlmenően speciális minősítéssel rendelkező könyvvizsgálót kell választani, mint például beszámolóját az IFRS-k szerint készítő gazdálkodó, vagy speciális intézmény, mint hitelintézet, biztosító, befektetési vállalkozás.

Könyvvizsgálati szolgáltatáshoz kapcsolódó termékeink
Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!

Mosonyi Ádám

Partner, Bejegyzett könyvvizsgáló

Telefon
RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt.

Cím: 1139 Budapest, Váci út 99-105.  Balance Hall épület, 4. em.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105.  Balance Hall épület, 4. em.

Adószám: 32145052-2-41

Cégjegyzékszám: 01-10-142128

Magyar Könyvvizsgáló Kamara nyilvántartási szám: 004443

Telefon: 

Email: 

Kérjen online ajánlatot!
Ajánlatkérés