Facebook image

Jogi, adózási, pénzügyi cégátvilágítási szolgáltatások (Due Diligence)

A tranzakciók során M&A, adó, és jogi szakértőink támogatást nyújtanak partnereinknek a pénzügyi, jogi és adózási átvilágítási folyamatok lebonyolításában a különböző társasági akvizíciókban, cégfelvásárlási, üzletrész-adásvételi ügyleteknél.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!
Almási Levente, Partner, M&A, Cégértékelés üzletágvezető

Almási Levente

Partner
M&A, Cégértékelés, Vállalatfinanszírozás üzletágvezető

dr. Szűcs Bálint partner, ügyvéd, adótanácsadó

dr. Szűcs Bálint

Irodavezető ügyvéd
Partner, Adótanácsadó

Fajcsák Gábor

Partner, Adóüzletág-vezető

Telefon

A cégátvilágítási folyamatokhoz szükséges adatokat, dokumentumokat partnereink digitális formában, nyomon követhető  virtuális adatszobába töltik fel. A cégértékesítési, üzletrész vagy eszközvásárlási tranzakciók esetében az adó, pénzügyi és jogi átvilágítással érintett időszak jellemzően 3-5 év. Az átvilágítás – mint maga a tranzakció is – két oldalról közelíthető meg. Az eladó oldaláról egy adatösszesítést, szerződések megfelelő összeállítását és adatszolgáltatást igényel, amely alapján a vevő a cégátvilágítást elvégzi. Mindemellett előfordul, hogy maga az eladó készül fel a cégértékesítésre oly módon, hogy maga végeztet el átvilágítást (vendor due diligence),amelynek eredményét a vevő szakértőinek csak felülvizsgálnia és validálnia kell. 

Pénzügyi átvilágítás

A pénzügyi átvilágítás célja, a tranzakcióra – cégvásárlásra, fúzióra, értékesítésre - készülő befektetők kockázatának csökkentése azáltal, hogy a lehetséges pénzügyi kockázati területek beazonosításra és rangsorolásra kerülnek.  

 • A pénzügyi átvilágítás eredményeként feltárásra kerülnek a céltársaság kockázatos pénzügyi pontjai, számszerűsítjük az esetleges rejtett kötelezettségeket, kockázatokat. A pénzügyi átvilágítás lehet teljes körű, vagy részleges a megbízó szándékától és a tranzakciós fázistól függően. 
 • A pénzügyi átvilágítás az alábbi részterületekre és információkra terjed ki:
 1. a bevételek és a főbb költségelemek rövid elemzése;
 2. általános pénzügyi helyzet felmérése;
 3. elhatárolások és előlegek vizsgálata;
 4. múltbeli és jelenlegi kapcsolt felek közötti, valamint csoporton belüli ügyletek, követelések és tartozások, vállalatok közötti kölcsönök és a kamatok elemzése;
 5. kötelezettségek és függő kötelezettségek elemzése;
 6. a legjelentősebb tételek számviteli kezelésének általános áttekintése, a magyar számviteli standardoknak való megfelelés ellenőrzése;
 7. a megtérülés mértékére vonatkozó elemzés.

Jogi átvilágítás

A jogi átvilágítás célja a céltársaság jogi helyzetének és a felmerülő jogi, szerződéses, jogszabályi megfelelési kockázatok felmérése, a céltársaság szerződéses rendszereinek feltárása, munkajogi körülmények megértése, és a szükséges szerződéses biztosítékokra vonatkozó javaslatok kidolgozása. A jogi átvilágítás ezáltal hozzájárul az üzleti folyamatok és kockázatok áttekintéséhez és egy megfelelő biztosítékokkal ellátott átruházási szerződés előkészítéséhez. Emellett a jogi átvilágítás hatékony segítséget nyújt a megvásárolt társaság hatékony integrálásához is. 

A jogi átvilágítás lehet teljes körű vagy vonatkozhat meghatározott, szűkített hatókörre. Az átvilágítás spektruma a céltársaságtól is függ, ugyanakkor jellemzően kiterjed az alábbi területekre: 

 • társasági jogi megfelelés, tulajdonosi szerkezet és ügyvezetés
 • jelentős szerződéses jogviszonyok, peres és hatósági ügyek
 • lényeges eszközök tulajdonjoga, ingatlanok tulajdonjoga, használati megállapodások
 • pénzügyek (finanszírozási, támogatási szerződések, biztosítékok)
 • munkajogviszonyok
 • engedélyek, szellemi tulajdon
 • környezetvédelmi jogi megfelelés
 • tranzakcióhoz szükséges jóváhagyások

A jogi átvilágítás produktuma az átvilágítási jelentés, amely tartalmazza az átvilágítás során feltárt megállapításokat, jogi kockázatokat. Munkatársaink mind a jogi átvilágítások eladói oldalon történő előkészítésében, mind a due diligence lefolytatásában támogatják az ügyfeleinket. Majd ezt követően a céltársaság átfogó megismerése eredményeként hatékonyan vesznek részt a tárgyalási és szerződéskötési folyamat során, ezzel biztosítva a tranzakció megvalósítását. 

Adóátvilágítás

M&A tranzakciók esetében függetlenül attól, hogy társaság, részvények vagy üzletrész megszerzése, vagy eladása egy tranzakció tárgya, fontos értékelni az ügylet adókövetkezményeit, mérsékelni a befektetők adózási kockázatait.

A vevőknek és az eladóknak az adózási átvilágítás biztosítja:

 • A céltársaság múltbeli adókockázatainak feltárását, számszerűsítését
 • Az addig kihasználatlan adózásban rejlő lehetőségek feltérképezését 
 • A céltársaság adópolitikájának, adókockázat-kezelésének, az adószámítási és adóbevallási folyamatok működésének elemzését
 • A feltárt kockázatok és lehetőségek hatását az ügyletre és a tranzakció árazására 
 • Az adópozícióhoz illeszkedő megfelelő garanciák kialakítását és beillesztését az adásvételi szerződésbe

Szakembereink a felvásárolni tervezett céltársaság adóügyi átvilágításában vagy az eladásra kerülő cég előzetes, adózási szempontú felkészítésében is részt tudnak venni egy-egy ügylet során, hozzájárulva a tranzakció sikeres lezárásához. Ezen túl a tranzakciós tanácsadás keretében segítséget nyújtunk az optimális ügylettípus vagy tranzakciósorozat megtervezéséhez, adózási szempontú elemzéséhez.


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat