Facebook image
Szektoraink

Családjog

Családjogi ügyvédeink az  RSM Vagyon és Család szolgáltatásainak körében  kiemelt figyelmet és energiát fordítanak arra, hogy ügyfeleinket a legmagasabb szinten segítsék a családjogi kérdések és problémák teljes körében: 

Családjog - legfontosabb kérdések 

Tisztában vagyunk vele, hogy a családjog kérdéseinek nagy része – mint a házasság felbomlása, válás, egy élettársi kapcsolat megszűnése, a gyermekelhelyezés kérdései, a kapcsolattartás, a gyermektartásdíj, a rokontartás, házastársi tartás – a legszemélyesebb emberi konfliktusokhoz kapcsolódnak. Családjogi ügyvédeink és válóperes ügyvédeink határozott álláspontja, hogy családjogi nehézségeknek mindenekelőtt magas színvonalú szakmai jogszabályi ismeretekkel( Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és számos egyéb jogszabály)*, egyúttal kellő empátiával történő megközelítésével,  olyan megoldásokat tudnak nyújtani, amely az érintettek legkisebb sérülésével hosszú távú, optimális eredményt biztosítanak a válás, a vagyonmegosztás, a  gyermekelhelyezés és egyéb családjogi kérdések során. 

Azt is látjuk ugyanakkor, hogy egy meglévő jelentős és dinamikusan növekvő vagyon, vagy a felek közötti vagyoni egyenlőtlenségek akár egy ideális kapcsolatban is éles ellentéteket okozhatnak, és ezek kialakulásában nem feltétlenül csak a felek, hanem akár a tágabb családi kör is szerepet játszhatnak.

Családjogi ügyvédeink mélyen hisznek abban, hogy az előre gondolkodás és cselekvés, a vagyonnal kapcsolatos szabályok rögzítése olyan kérdések tisztázását eredményezi, amely akár a házasság hosszú távú stabilizálását is biztosíthatja.

Családjogász segítségét kérem

Az RSM családjogi szolgáltatásai

Házassági és élettársi vagyonjogi ügyek 

  • Házassági, élettársi vagyonjogi tanácsadás, vagyonjogi szerződések létrehozásának jogi támogatása

Az RSM családjogi ügyvédei széleskörű támogatást nyújtanak a vagyonjogi kérdések tisztázásában, a vagyonjogi szerződések létrehozásában, akár élettársi kapcsolat esetén, akár házasság fennállása alatt, valamint esetleges válási folyamat részeként is.

Házassági, élettársi vagyonjogi szerződések elkészítése

  • Vagyonmegosztás /Házassági, élettársi – (egyezséggel vagy peres úton)

Az élettársi-, házassági életközösség megszűnésével összefüggésben megindított – többnyire válóperes – egyeztetések során szükséges kitérni a vagyonközösség megszüntetésére és a vagyonmegosztásra is. 

Vagyonmegosztás /Házassági, élettársi

Házasság felbontásának (a válás teljes folyamatának) jogi támogatása

Családjogi ügyvédeink meggyőzódése, hogy a válópernek egy minkét fél számára hosszú távon élhető megállapodással történő lezárása jelenti a legjobb megoldást a házastársak számára.

Házasság felbontásának (a válás teljes folyamatának) jogi támogatása

Az RSM családjogászai segítséget nyújtanak a családjogi kérdések és problémák teljes körében, legyen szó akár válásról, vagyonmegosztásról, gyermekelhelyezésről, vagy gyermektartás, rokontartás, illetve házastársi tartás megfizetéséről.

Gyermekelhelyezés - azaz szülői felügyeleti jog gyakorlása-, kapcsolattartás rendezése

A gyermekelhelyezés az egyik legkényesebb családjogi téma, mivel kiskorú gyermekek sorsa függ a döntéstől. Családjogi ügyvédeink számára elsődleges, hogy a jogi közreműködésünkkel lezáruló gyermekelhelyezés elsősorban a gyermek érdekeit szolgálja.

Gyermekelhelyezés

Gyermektartás és rokontartás

Családjogi ügyvédeink hatékonyan tudják képviselni ügyfeleinket gyermektartásdíj-, illetve rokontartási díj megfizetésére irányuló eljárásokban.

Gyermektartás, rokontartás

RSM Vagyon és Család

A vagyonjogi szerződések kérdése – főként az először házasulók, együtt élők tekintetében – a legtöbb esetben ledöntendő tabunak minősül, ugyanakkor összetett, többgenerációs családi vállalkozások és komplex családi vagyonok esetén ezeknek a kérdéseknek a tisztázása és rögzítése nem csak a felek, hanem családtagjaik kifejezett érdeke is. Elvált, új házasságot kötő – esetleg mozaik családban élő – ügyfelek esetében a meglévő vagyon védelmére, a vagyoni kérdések tisztázására a korábbi házasságból származó gyermekek vagyoni érdekei megóvása céljából is szükséges lehet. 

Családjogi tevékenységi körünkbe tartozó szolgáltatásokhoz kapcsolódóan teljes körű jogi képviseletet biztosítunk, amely egyrészt a felek közötti peren kívüli megállapodás létrehozásában való közreműködést, másrészt – szükség szerint – a bíróságok előtti képviselet is magában foglalja. 

Az RSM Vagyon és Család által nyújtott vagyontervezési szolgáltatások között – akár komplex tervezési feladat keretében, akár önálló szolgáltatásként – a szigorúan családjogi ügyeken túlmenően, illetve azokkal gyakran átfedésben, tevékenységünk részét képezi az öröklés- és hagyatéktervezés, bizalmi vagyonkezelési struktúrák, vagyonkezelő alapítványok felállítása, családi alkotmányok létrehozatalának támogatása. 

Családjogi ügyvéd segítségét kérem


Gyakran ismételt családjogi kérdések - a családjogi ügyvéd válaszol

Családjogi ügyvédeink megválaszolják a leggyakrabban felmerülő, válással, vagyonmegosztással, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos kérdéseket.  Komplex szakmai kérdéseivel keresse családjogászainkat! Vagy olvassa el családjogi blogjainkat!

Ki lehet családjogi ügyvéd?

Az ügyvédek bármelyike tarthatja magát családjogi ügyvédnek, de ha igazán jó családjogi ügyvédet szeretne, olyat keressen, aki a családjogra vonatkozó speciális szakértelemmel bír és nem utolsó sorban otthonosan mozog a peres eljárásokban.

Miben különbözik a családjogi ügyvéd és a válóperes ügyvéd?

A családjog olyan jogszabályok összessége, amely a házasságot és a házastársi, élettársi vagyonközösségi viszonyokat, valamint a gyermekekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket rendezi. A családjogi ügyvéd szélesebb körben lát el jogi tanácsadást és peres képviseletet, mint a válóperes ügyvéd, mivel a családjog a válópernél tágabb jogi területet ölel át. 

Hogyan zajlik a válóper/válókereset beadása?

A házasság felbontására irányuló eljárást hívjuk: válópernek. A válóper valamelyik – közös megegyezés esetén mindkét – házasfél bírósághoz benyújtott keresetével indul. A válókeresetet az illetékes bírósághoz kell benyújtani – megegyezés esetén csatolva hozzá a felek megállapodását.

Hogyan zajlik a válás menete?

 A válás menete többféle lehet, ugyanis nem mindegy, hogy a házasfelek közös megegyezéssel, vagy a házasság megbomlásához vezető okok feltárásával válnak, illetve a válás kiskorú gyermeket érint-e. Ezt a válókereset beadásakor jelezni kell a bíróság felé. A válókereset benyújtását követően a bíróság személyes meghallgatást tart, adott esetben sor kerülhet a kiskorú gyermek meghallgatására, igazságügyi pszichológus szakértő kirendelésére, aki a gyermekelhelyezés vonatkozásában segít a bíróságnak döntést hozni. 

Hány év különélés kell a váláshoz?

Akár 1 nap is elég, ha a felek tudják igazolni, hogy házasságuk véglegesen és helyrehozhatatlanul megromlott, ezáltal az életközösségük (érzelmi-, gazdasági közösségük) megszűnt. A különélés megerősíti a felek válási akaratát, de nem feltétele a válásnak.

Az elmaradt gyerektartást be lehet hajtani?

Az elmaradt gyermektartásdíjat csak hat hónapra visszamenőleg lehet érvényesíteni, amely a kérelem benyújtásának napjától számítandó. Amennyiben az elmaradás a 6 hónapot meghaladja, a kérelmezőnek igazolni kell, hogy az elmaradt tartás érvényesítését alapos okból mulasztotta el, vagy az elmaradás az adós rosszhiszemű magatartására vezethető vissza.

Milyen jogai vannak egy apának? Láthatás, gyerektartás?

A különélő szülőnek joga van gyermekével kapcsolatot tartani, mint ahogyan a gyermeknek is joga van a különélő szülőjével személyesen és közvetlen kapcsolatot tartani. A különélő szülő kötelezettsége a gyerektartásdíj fizetése, amely a gyermek indokolt kiadásaihoz igazodik. A szülők megállapodásának hiányában a kapcsolattartás szabályozását, a gyerektartásdíj megállapítását a bíróságtól lehet kérni. 

Élettársaknak érdemes vagyonjogi szerződést kötni?

Az élettársakra vonatkozó speciális és bonyolult vagyonjogi szabályozás miatt mindenképp érdemes vagyonjogi szerződést kötni, mivel ez az élettársi kapcsolat megszűnésekor megkönnyíti a vagyonjogi kérdések rendezését, 

Nem bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonmegosztása hogyan történik?

A háztársi vagyonmegosztástól eltérő, bonyolultabb szabályok irányadók, mivel az élettársak között nem keletkezik közös vagyon, önálló vagyonszerzők. Az élettársi kapcsolat megszűnését követően bármelyik fél követelheti a másik féltől az együttélésük alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását.  


*Legfontosabb jogszabályok,, melyek a legfontosabb családjogi kérdésekben - a válás, a vagyonmegosztás -iránymutatást adnak: 

Gyermekelhelyezési kérdésekben az alábbi törvények, irányelvek a mérvadóak

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!

dr. Bagi Éva

Ügyvéd - Családjogi ügyvéd, válóperes ügyvéd

dr. Szabó Lili Janka

ügyvéd

Telefon
RSM Szűcs & Partnerei
Ügyvédi Iroda
Kérjen online árajánlatot!
Ajánlatkérés

    Felkeltettük érdeklődését?

    Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

    Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat