Facebook image

Vagyonmegosztás /Házassági, élettársi – (egyezséggel vagy peres úton)

Családjogi ügyvédeink adójogi, cégértékelési, igazságügyi ingó- és ingatlanforgalmi szakértők bevonásával elvégzik a megosztásra váró vagyon felértékelését.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!

dr. Bagi Éva

Ügyvéd - Családjogi ügyvéd, válóperes ügyvéd

dr. Szabó Lili Janka

ügyvéd

Telefon

Házassági, élettársi vagyonmegosztás – (egyezséggel vagy peres úton)

Az élettársi-, házassági életközösség megszűnésével összefüggésben megindított – többnyire válóperes – egyeztetések során szükséges kitérni a vagyonközösség megszüntetésére és a vagyonmegosztásra is. Bár ideális esetben az élettársak, illetve házastársak békésen tudják rendezni a vagyoni viszonyaikat, nem ritka azonban, hogy a felek igyekezete ellenére nem születik közöttük egyezség az egyes vagyontárgyak megosztása tárgyában, így nem jön létre vagyonjogi megállapodás és a vagyonmegosztás. Tekintet nélkül arra, hogy a felek az együttélésükkel létrejött vagyonközösséget akár az életközösség fennállása, akár annak megbomlását követően bármikor megszüntethetik, a felek jelentős érdeksérelmével járhat, amennyiben a vagyonközösség megszüntetésére és a vagyonmegosztásra az életközösség megszűnését követő jelentős idő elteltével kerül sor. Az idő múlása megnehezíti a vagyonértékelést, többek között amiatt, mert a vonatkozó jogszabályok alapján kialakult bírósági gyakorlat a vagyonközösségbe tartozó ingó és ingatlanértékelési időpontokat eltérően határozza meg, valamint nem várt piaci hatások befolyásolhatják a közös vagyonba tartozó cégek, értékpapírok, befektetések értékét.

A házastársak közös vagyonának, élettársak esetén pedig az életközösség alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztása – vagyonjogi szerződés hiányában – összetett és különösen hosszantartó folyamatot jelenthet. A vagyonjogi vita egyezség nélkül történő lezárása során ezért kiemelt jelentősége van annak, hogy magas színvonalú szakmai felkészültséggel rendelkező család- és vagyonjogi ügyvéd nyújtson támogatást és képviseletet.

Miért forduljon hozzánk vagyonmegosztás során?

 • Családjogi ügyvédeink adójogi, cégértékelési, igazságügyi ingó- és ingatlanforgalmi szakértők bevonásával naprakész jogi és joggyakorlati ismeretek alapján elvégzik a megosztásra váró vagyon felértékelését. Jogi eszközökkel nyújtunk támogatást a vagyonvédelemhez, a vagyoncsökkenés és a vagyonkiürítés megakadályozásához a tényleges vagyonmegosztás időpontjáig.
 • Diszkréten kezeljük ügyfeleink vagyoni ügyeit, szakembereink a jelentős vagyon megosztására és kezelésére is hatékony megoldásokat kínálnak. 
 • Családjogi szakértőinkkel jogi támogatást nyújtunk a vagyonmegosztás vonatkozásában folytatott peren kívüli egyeztetések során, szakmai tapasztalataink alapján javaslatot teszünk a tényleges vagyonmegosztásra, előkészítjük és okiratba foglaljuk a felek megállapodását.  A megállapodásban rögzített vagyonmegosztás kivitelezésének elősegítése érdekében ellátjuk ügyfeleink földhivatali, cégbírósági eljárásokban történő jogi képviseletét.
 • Peres eljárásban jártas szakértőink – a vonatkozó jogszabályi és bírósági gyakorlat ismeretében – hatékonyan támogatják ügyfeleinket a bíróság előtti vagyonjogi perben is, amely során teljes körű jogi képviseletet látnak el.
 • A vagyonmegosztásán túl, az RSM Vagyon és Család szakértői jövőbemutató, strukturált megoldásokat kínálnak a vagyonelemek tovább működtetése és megőrzése szempontjából is. 
 • Igény szerintteljes körű cégértékelést végzünk a házastársi-, élettársi vagyonközösségbe tartozó közös tulajdonú cégek vagyonmegosztáshoz.

Keresse szakértőinket!

Házassági, élettársi vagyonmegosztás során nyújtott szolgáltatásaink

Vagyonmegosztási tanácsadás és képviselet:

 • vagyoni helyzet feltárása, felek vagyonmegosztási igényeinek felmérése
 • vagyonelem közös vagy különvagyoni jellegének meghatározása
 • vagyonvédelmi tanácsadás, igény szerint vagyonvédelmi eljárások megindítása
 • vagyonmérleg felállítása alapján javaslattétel a vagyon megosztására
 • vagyonértékelés (ingó-, ingatlan-, üzletrész-, cégérték meghatározás) szakemberek bevonásával
 • házastársi-, élettársi vagyonközösségbe tartozó közös tulajdonú cégek teljes körű cégértékelése vagyonmegosztáshoz
 • aktív közreműködés a felek közötti egyezség létrehozásában;
 • vagyonmegosztás okiratba foglalása
 • a megállapodásban foglaltak kivitelezéséhez jogi támogatás
 • egyéb eljárásokban való jogi képviselet ellátása (földhivatali, cégbírósági eljárások lefolytatása

Bírósági peres képviselet vagyonmegosztási per során: 

 • perbeli esélyek felmérése
 • sikeres bizonyítási eljáráshoz szükséges bizonyítékok számbavétele, ellenőrzése
 • keresetlevél szerkesztése
 • tárgyalások során jogi képviselet ellátása
 • szükséges beadványok elkészítése és benyújtása
 • igazságügyi szakértők bevonása
 • közreműködés ítélet végrehajtására indított eljárásban


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat