Facebook image

Naperőmű, fotovoltaikus projektek adózási és jogi támogatása

A megújuló energia szektor mint befektetési terület számos bel- és külföldi, pénzügyi, illetve szakmai befektető számára kínál lehetőséget. A naperőmű és fotovoltaikus projekteket teljes körű adó valamint jogi tanácsadással támogatjuk.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!
dr. Szűcs Bálint partner, ügyvéd, adótanácsadó

dr. Szűcs Bálint

Irodavezető ügyvéd
Partner, Adótanácsadó

Almási Levente, Partner, M&A, Cégértékelés üzletágvezető

Almási Levente

Partner
M&A, Cégértékelés, Vállalatfinanszírozás üzletágvezető

RSM Hungary dr. Clamba Viktória szenior adótanácsadó

dr. Clamba Viktória

Vezető menedzser, Adóüzletág

Telefon

Naperőmű projektek tervezése, megvalósítása és vásárlása Magyarországon

Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve kiemelt szerepet szán a megújuló energia-források terén a napenergia hasznosításának és a beépített fotovoltaikus (PV) kapacitások növelésének. A kötelező átvételi rendszer (KÁT),az azt felváltó Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR) kötelező átvételi, illetve a jelenleg hatályos prémium típusú támogatások a megújuló energia alapú energiatermelés bővítését segítik elő. 

Ugyanakkor a szabályozási háttér komplex jellege miatt, a naperőmű, napelem park piacra belépni kívánó, vagy tranzakciókat tervező szereplőknek, kiemelt figyelmet kell fordítaniuk egyes megújuló energia alapú projektek megfelelőségére és a projektekkel kapcsolatos lehetséges kockázatok felmérésére.

2024. január 13. napjától a külföldi tőkebefektetésekre vonatkozó ("FDI") eljárásrend úgy módosult, hogy a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg a naperőműre vonatkozó tevékenységgel rendelkező stratégiai társaságok tekintetében létrejött tranzakciók (részesedés adásvételek) kapcsán. Ezen elővásárlási jogot 60 munkanapos jogvesztő határidőn belül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja, az energiapolitikáért felelős miniszter javaslata alapján. Az elővásárlási jog nem alkalmazandó a kiserőműnek minősülő naperőművek esetében.

Árajánlatot kérek!

Adótanácsadási szolgáltatásaink naperőmű, megújuló energetikai projektekhez kapcsolódóan:

 • Napenergia projektekhez kapcsolódó EPC, O&M és egyéb szerződések adózási szempontú véleményezése;
 • Szolár projektek vásárlása során jogi tanácsadás;
 • Optimális cégcsoport struktúra kialakításában való adózási szempontú közreműködés;
 • Szolár befektetések adótervezése és adóoptimalizációs tanácsadása;
 • Termőföldből átminősített ingatlanra vonatkozó speciális adójogszabályok vizsgálata, valamint az ilyen minősítésű ingatlannal rendelkező társaság átruházásakor potenciálisan felmerülő adókötelezettségek feltárása;
 • Szolár projekttársaságok elhatárolt veszteségének optimális felhasználásában való közreműködés;
 • Telephely keletkezésének vizsgálata naperőművek, megújuló energetikai projektek esetén, a telephelyek bejelentésével kapcsolatos teljes körű adminisztráció;
 • Telek- és építményadóval kapcsolatos adózási tanácsadás;
 • Általános forgalmi adóval kapcsolatos széles körű tanácsadás a naperőmű- és megújuló energetikai projektek minden fázisában, a beruházástól a napi működtetésig;
 • Energiaellátók jövedelemadójával kapcsolatos tanácsadás, a potenciális adókötelezettség keletkezésének vizsgálata, szükség esetén a felmerülő adókötelezettség számszerűsítése;
 • Energiatermékek esetében felmerülő jövedéki adóval kapcsolatos teljes körű tanácsadás;

Adó és jogi tanácsadásra van szükségem!

Naperőmű, megújuló energetikai projektekhez kapcsolódó jogi szolgáltatásaink: 

 • A magyar jogi szabályozási háttérrel kapcsolatos általános tanácsadás;
 • Ingatlanjogi helyzet vizsgálata, naperőművek elhelyezéséhez szükséges ingatlanstruktúra kialakításával kapcsolatos jogi tanácsadás; 
 • Hosszútávú ingatlan bérleti szerződések és ingatlan adásvételi szerződések elkészítése és tárgyalások levezetése, képviselet a földtulajdonosokkal történő szerződéskötés során;
 • Földhasználati és jelzálogjog szerződések elkészítése és tárgyalások levezetése;
 • Telekalakítási eljárások során jogi tanácsadás;
 • Építési engedélyezési és vezetékjogi engedélyezési eljárások jogi támogatása;
 • Termőföld hasznosításának engedélyezésével kapcsolatos eljárások jogi támogatása, 
 • Fotovoltaikus projektek és engedélyes társaságok teljes körű átvilágítása (due diligence),így különösen általános társasági jogi, ingatlanjogi, adójogi és pénzügyi átvilágítás, a METÁR engedélyek, környezetvédelmi engedélyek, csatlakozási szerződések, építési és vezetékjogi engedélyek átvilágítása;
 • Fotovoltaikus projektek értékesítésre történő felkészítése, előzetes átvilágítás, javaslattétel a kockázatok és hiányosságok kezelésére;
 • A Megújuló Támogatási Rendszer (METÁR) szerinti, kötelező átvételi rendszerbe, vagy Zöld / Barna Prémium rendszerbe tartozó naperőműves projektek adásvételének jogi támogatása, tranzakciós dokumentumok szerkesztése;
 • Zöld Prémium pályázaton történő részvétellel kapcsolatos jogi tanácsadás és kapcsolódó dokumentáció előkészítése, képviselet a tender során;
 • Összeszámítási szabályokkal, telephely módosításokkal, jogutódlásokkal kapcsolatos támogatás;
 • Naperőmű tervezéssel, naperőmű kivitelezéssel (EPC) kapcsolatos szerződéses struktúra kialakítása, megállapodások szerkesztése, kitárgyalása;
 • Projekt menedzsment szerződések szerkesztése, kitárgyalása;
 • Üzemeltetési és karbantartási (O&M) szerződések, menetrendezési megállapodások elkészítése, kitárgyalása;
 • Optimális cégcsoport struktúra kialakításában közreműködés, szükséges cégalapítások, változásbejegyzési eljárások lefolytatása; 
 • Fotovoltaikus projekt megvásárlásához, megvalósításához szükséges finanszírozás biztosításával és biztosítéki rendszer kialakításával kapcsolatos jogi támogatás;
 • Joint Venture struktúrák kidolgozása, befektetői együttműködések strukturálása, megújuló támogatásban részesülő társaságok szerződéses rendszereinek kialakítása;
 • Szakmai partner közreműködésével kapcsolatos együttműködési megállapodások kidolgozása;
 • Képviselet fotovoltaikus projekttel kapcsolatos jogvita, peres eljárás során

Hogyan tudjuk segíteni napenergia alapú beruházással kapcsolatos terveinek megvalósítását?

 • Naperőmű és megújuló energetikai projektek előkészítésével, megvalósításával, akvizíciójával kapcsolatosan munkatársaink kiemelt szektor-specifikus tapasztalattal rendelkeznek. 
 • A naperőmű projektekkel kapcsolatos kockázatokra, illetve a fejlődő szabályozási környezetre tekintettel, átfogó megközelítést és kreatív megoldásokat alkalmazó szakértőink bevonása már a tervezés szakaszában is indokolt. 
 • Ügyvédeink az RSM Hungary adótanácsadóival együttműködve, átfogó strukturálási, tanácsadási szolgáltatást biztosítanak jogi és adózási területen is, a tervezett megújuló energia alapú projektek megvalósításához. 

Meglévő engedéllyel rendelkező naperőmű projektek átvilágítása és akvizíciója, vagy új fotovoltaikus projektek kidolgozása és tenderek tekintetében teljes körű tanácsadói jogi támogatást biztosítunk.

Jogi tanácsadói szolgáltatásunk magában foglalja a szerződéses rendszerek kidolgozása mellett a szükséges ingatlanok megszerzésének biztosításával összefüggő összetett feladatok megvalósítását is. 

árajánlatot kérek!


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat