pénzügyi tranzakciós illeték

A pénzügyi tranzakciós illeték a lakossági és vállalati banki, postai tranzakciókra, így egyebek között az átutalási megbízásra, beszedési megbízásra, bankkártyás vásárlásra, csekkbeváltásra, készpénzkifizetésre, készpénzátutalásra, továbbá a kölcsöntörlesztésre, a pénzváltási tevékenységre, valamint a banki díj és jutalék felszámítására terjed ki.

Mentes a pénzügyi tranzakciós illeték alól többek között a csoportfinanszírozási tevékenység (cash pool),feltéve, hogy a csoport tagjainak számláit ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató vezeti. Hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézetre, pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítőre terjed ki.

Az illetéket minden esetben a szolgáltatónak kell megfizetnie. Alapja főszabály szerint az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját megterheli. Magánszemély fizetési számlájáról történő átutalás esetén utalásonként a 20 000 forintot meghaladó összeg képezi a tranzakciós illeték alapját. 

Mértéke főszabály szerint az illeték alapjának 0,3 százaléka, de műveletenként maximum 6 000 forint. A készpénz kifizetési tranzakciót, melyet magasabb, 0,6 százalékos illeték terhel és az illetékfizetési kötelezettségnek nincs maximuma. Az adófizetésre kötelezett adózóknak havonta, a teljesítési napot követő hónap 20. napjáig kell bevallaniuk és megfizetniük a pénzügyi tranzakciós illetéket. 

Mentes a pénzügyi tranzakciós illeték alól:

  •  a 20 ezer forint alatti postai csekkes befizetés, e felett pedig az illeték mértéke 6 ezer forintban maximalizált.
  • A kincstár által vezetett számlák terhére történő fizetési műveletek. 2020. január 1-től mentesült a pénzügyi tranzakciós illeték alól a természetes személyek fizetési számlája és a kincstár által állampapír-forgalmazás érdekében vezetett számla között bonyolított tranzakciók mellett az ugyanezen célból kezdeményezett magánszemély általi postai csekkes befizetés is.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER