felmondási idő

A Munka törvénykönyve 68. § (1) bekezdése szerint a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik. 

Az Mt. 68. § (2) bekezdése szerinti időszakok alatt közölhető a munkáltatói felmondás, ugyanakkor felmondási idő legkorábban:

  • a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, 
  • a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, vagy 
  • a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság lejártát követő napon kezdődik.

Csoportos létszámcsökkentés esetén a fenti szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha azok munkáltatói döntésről adott tájékoztatás időpontjában állnak fenn. A tájékoztatást a munkáltató a felmondás és az azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően 30 nappal köteles a munkavállalónak megadni.

Az Mt. szerint a felmondási idő mind a munkavállaló, mind a munkáltató rendes felmondása esetén legalább 30 nap.

A felmentési idő számításánál a töredék napot a munkavállaló javára egész napként kell figyelembe venni. A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell felmenteni. 

A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött:

  • 3 év után 5 nappal, 
  • 5 év után 15 nappal, 
  • 8 év után 20 nappal, 
  • 10 év után 25 nappal, 
  • 15 év után 30 nappal, 
  • 18 év után 40 nappal, 
  • 20 év után 60 nappal meghosszabbodik. 

A felmondási idő tartama csak munkáltatói felmondás esetén nő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő arányában. A felek legfeljebb 6 havi felmondási időben is megállapodhatnak. A munkáltató, amennyiben a munkavállaló munkaviszonyát felmondással szünteti meg, köteles a munkavállalót a felmondási idő felére a munkavégzés alól felmenteni.

A munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a munkavállalót a felmondási idő felénél hosszabban, esetleg a teljes felmondási időre felmentse a munkavégzés alól. Munkavállaló felmondása esetén – ha a munkáltató másként nem rendelkezik – köteles a teljes felmondási időt ledolgozni.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább