Facebook image

munkaviszony

Munkaviszony fogalma

A Munka törvénykönyve (Mt) által meghatározott munkavégzésre irányuló jogviszony. A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között jön létre munkaszerződés megkötésével, amit írásba kell foglalni.

Határozatlan idejű munkaviszony fogalma

Amennyiben a munkaszerződés erről másként nem rendelkezik, a munkaviszony határozatlan időre jön létre.

A munkaviszonyból fakadó egyes jogok és kötelezettségek, például a felmondási idő és a végkielégítés mértéke a munkaviszony hosszához igazodik. 

Határozott idejű munkaviszony fogalma

A határozott idejű munkaviszony tartamáról a munkaszerződésben rendelkezni kell

Határozott idejű munkaviszony tartama az 5 évet nem haladhatja meg, beleértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított 6 hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (efo törvény) szerint létesíthető munkaviszony.

Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozik:

 • a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka,
 • az alkalmi munka,
 • a filmipari statiszta foglalkoztatása.

Egyszerűsített foglalkoztatás járulékai

A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

 • mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
 • turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
 • alkalmi munka esetén 1 000 forint,
 • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3 000 forint.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra a Munka törvénykönyv szabályait – az Efo. tv-ben meghatározott eltérésekkel-, valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megbízási jogviszony fogalma

A megbízási jogviszony munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, az abban szereplő felek jogai és kötelezettségei eltérőek a munkaviszonyban szereplőkétől. 

A megbízási jogviszony esetében rögzíteni kell a feladatot, amelyre a megbízási szerződés köttetett. Általában egyszeri ügyintézésre vagy valamilyen feladat ellátására szokás ilyen formában szerződni.

Megbízási díj járulékai

A megbízottnak a megbízási díj után járulékfizetési kötelezettsége keletkezik abban az esetben,ha annak a hónapra összeszámított összegei elérik adott hónapot megelőző hónap szerinti minimálbér 30 százalékát. 

A megbízási díj járulékalapja azonos az abból származó jövedelemmel, vagyis a járulékot csak a megbízási díj költséghányaddal csökkentett része után kell fizetni. 

A megbízási díj után munkaadói és munkavállalói járulékot nem kell fizetnünk.

Bedolgozói munkaviszony fogalma

A bedolgozói jogviszony határozott és határozatlan időre is létrejöhet. A jogviszony létesítésekor meg kell határozni:

 • A bedolgozó által elvégzendő tevékenységet
 • A díjazás módját
 • A díjazás mértékét

Bedolgozói munkaviszony előnyei

 • Teljesítménybérezés
 • Rugalmas időbeosztás

Bedolgozói munkaviszony hátránya

 • Általában alacsony díjazású 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER