Facebook image

rövid lejáratú kötelezettség

A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási vagy egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyeket a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó már teljesített és a vállalkozó elfogadott. A kötelezettség lehet

 • hátrasorolt,
 • hosszú vagy
 • rövid lejáratú.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentése

Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket is. A rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik általában

 • a vevőtől kapott előleg,
 • az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó kötelezettség,
 • a váltótartozás,
 • a fizetendő osztalék, részesedés,
 • a kamatozó részvény utáni kamat, valamint
 • az egyéb rövid lejáratú kötelezettség.

A rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni valódi penziós ügylet esetén a határidős visszavásárlási kötelezettség mellett eladott eszköz befolyt eladási árát, illetve a határidős viszonteladási kötelezettség mellett vásárolt eszköz befolyt viszonteladási árát, továbbá a határidős és opciós ügyletek esetén a kapott letétek, árkülönbözetek összegét, amíg az ügylet le nem zárul.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

Egyéb rövid lejáratú  kötelezettségként kell kimutatni

 • a munkavállalókkal szembeni elszámolásokat, a
 • költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos,
 • az adott üzleti évre elszámolt, de pénzügyileg a mérlegfordulónapig még nem rendezett adókötelezettségek,

valamint

 • az utólag adott engedmény miatti kötelezettség összegét is.

Itt kell kimutatni a hosszú lejáratúból átsorolt kötelezettségeket, illetvea követelések túlfizetéseit is.

A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe az egyéb rövid lejáratú követelések, illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között köteles kimutatni a külföldi székhelyű vállalkozással vagy annak más fióktelepével szembeni követeléseit, illetve kötelezettségeit.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség - a hitelezővel kötött szerződés szerint - az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség.

Hátrasorolt kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségként kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak, és a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön

 • bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe, valamint
 • a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll,
 • azt a vállalkozó felszámolása vagy csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni,
 • a kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy a jövőbeni eseményektől függ,
 • de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú,
 • a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER