Facebook image

részvény

A részvény a kibocsátó részvénytársaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír (az értékpapír a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz).

A részvénytársaság által kibocsátható részvényfajták:

  • törzsrészvény;
  • elsőbbségi részvény;
  • dolgozói részvény;
  • kamatozó részvény;
  • visszaváltható részvény. 

Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények az elsőbbséggel érintett részvényesi jogok szerint különböző részvényosztályokba tartozhatnak, egy részvényosztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra. 

Egy részvényfajtán vagy részvényosztályon belül több részvénysorozat bocsátható ki.

Common stock / törzsrészesedés

Törzsrészvény, speciális elsőbbségi jogokat nem biztosító részesedés.

Preferred stock / Elsőbbségi részesedés

Elsőbbségi jogokat biztosító részesedés (pl. szavazatelsőbbségi jog, osztalékelsőbbségi jog stb.)

Liquidation preference / likvidációs elsőbbség

Olyan elsőbbségi jog, ami biztosítja, hogy a céltársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a felosztandó vagyonból először az ilyen elsőbbségi joggal bír tagot kell kielégíteni, az elsőbbsége erejéig. 

Osztalékelsőbbségi részvény / dividend preference share

Az osztalékelsőbbséget biztosító részvény a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeknél kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra.

Dematerialized share / Dematerializált részvény

Elektronikus úton előállított és nyilvántartott, névre szóló adatösszesség, értékpapír, aminek esetében a részvényes adatait az értékpapírszámla tartalmazza.

KELER Központi Értéktár / Central securities depository 

Magyarország központi értéktára, a magyar pénz-és tőkepiaci infrastruktúra működéséért, illetve a tőzsdei forgalom elszámolásért felel, tulajdonosai a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde. 

IPO / Részvénykibocsátás

Az adott társaság tőzsdére bevezetése, elsődleges nyilvános részvénykibocsátás. A vállalat a kibocsátással forrást teremt. Egy IPO előkészítése hosszabb időt és jelentős szakértelmet igényel. Magyar középvállalatok számára a nyilvános működés előkészítése érdekében megoldás lehet a BÉT Xtend piacon történő megjelenés is.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER