Facebook image

számviteli politika

Számviteli politika fogalma

Minden vállalkozásnak a számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítania és írásba kell foglalnia az adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát.

Írásban rögzíteni kell azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, illetve meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket milyen feltételek fennállása esetén alkalmazza.

A legfőbb számviteli szabályzat  a leltározási, értékelési, önköltségszámítási és pénzkezelési szabályzatokat tömöríti, tartalmát a vállalkozás a törvény szabta lehetőségeken belül saját magára nézve állapítja meg. A megalakulástól számított 90 napon belül kell elkészíteni. A törvényi változásokat 90 napon belül át kell rajta vezetni.

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős.

Számviteli szabályzatok készítése

A számviteli szabályzatok a számviteli írások alapján kialakított és a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó szabályzatok összessége.

A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok:

  • eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata;
  • eszközök és források értékelési szabályzata;
  • önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat;
  • pénzkezelési szabályzat.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER