bejelentett részesedés

 A Tao törvény hatályos rendelkezése szerint a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés (a korábban már bejelentett részesedés értékének a növekedése) a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy kivételével, feltéve, hogy az adózó a részesedés megszerzését (ide nem értve a korábban már bejelentett részesedés értékének a növekedését és a korábban már bejelentett részesedésre vonatkozóan az átalakulás, egyesülés, szétválás során a jogutódban történő vagy jogutód általi részesedésszerzést) a szerzést követő 75 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Azok a társaságok, amelyek tényleges üzletvezetésük helyét Magyarországra helyezik és ezáltal belföldi illetőségűvé válnak, az első jognyilatkozat megtételének napját követő 75 napon belül bejelenthetik a korábban megszerzett részesedésüket. Csoportos társasági adóalanyiság esetén a csoporttag önállóan teszi meg a bejelentést fennálló csoporttagsága időtartama alatt.

 Az adóalap megállapításakor csökkentő tétel a bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, továbbá nem pénzbeli vagyon hozzájárulásként történő kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része (csökkentve mindkét esetben az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítással),továbbá az adóévben visszaírt értékvesztés összege csökkenti az adóévi adóalapot, feltéve, hogy a részesedést az adózó az értékesítést megelőzően legalább 1 éven át folyamatosan eszközei között tartotta nyilván (az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetés nem minősül a folyamatos tartás megszakításának). 

Az újonnan szerzett részesedések bejelenthetők abban az esetben is, ha az adott személyben szerzett korábbi részesedéseket nem jelentette be az adózó. Társaságiforma-váltás, egyesülés, szétválás esetén a tartási idő nem szakad meg, és ezzel összefüggésben nem kell ismét bejelenteni a korábban már bejelentett részesedéseket sem. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább