Facebook image

adóelőleg

Mi az adóelőleg?

Az adóelőleg jelentése egy több adónem kapcsán kötelező előírás, amelynek célja, hogy a költségvetés folyamatosan bevételhez jusson.  

Az adóelőleg-fizetési kötelezettséget az adózó önadózás útján teljesíti.  

Az adóelőleg fajtái: 

  • munkáltató, kifizető által levont személyi jövedelemadó előleg 
  • nem kifizetőtől származó jövedelem esetén a magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó előleg 
  • társasági adóelőleg 
  • helyi iparűzési adóelőleg
  • kisvállalati adóelőleg.

Adóelőleg módosítása

Az adózó az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. 

Ha az adóelőleget az adóhatóság egyenlő részletekben írta elő, az adózó indokolt esetben kérheti, hogy az adóelőleget ettől eltérő összegekben fizethesse meg.

Adófelajánlás jelentése

Az adófelajánlás (rendelkezés az adóról) intézménye lehetőséget biztosít az adózó társaságok számára, hogy a jogszabály szerint fizetendő társasági adójuk, adóelőlegük egy részét kulturális vagy sportcélok támogatására ajánlák fel. 

Kedvezményezett célnak minősül a

  • filmalkotások és a 
  •  látvány-csapatsportok támogatása.

Miből, milyen összegben és milyen célra lehet adófelajánlást tenni?

  • a havi vagy negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettség 80 százalékának megfelelő összegben, vagy 
  • amennyiben az adózó a fenti lehetőséggel nem élt, vagy az előlegekből kedvezményezett célra átutalt összeg nem éri el a fizetendő adójának 80 százalékát, a fel nem ajánlott összeg erejéig, de maximum az adóévre ténylegesen fizetendő társasági adó 80 százalékának megfelelő összegig az éves társasági adófizetési kötelezettségükből is felajánlást tehetnek a társasági adó alanyok.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER