tao (társasági adó)

A társasági adó (tao)  olyan jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységet folytat.

A társasági adó alanya:

1. a belföldi illetőségű adózó:

  a) a gazdasági, az egyesülés, az európai részvénytársaság  és az európai szövetkezet,
  b) a szövetkezet,
  c) az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat,
  d) az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda, az erdőbirtokossági társulat,
  e) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete (a továbbiakban: MRP),
  f) a vízitársulat,
  g) az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület továbbá az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
  h) a felsőoktatási intézmény, továbbá a diákotthon,
  i) európai területi együttműködési csoportosulás,
  j) az egyéni cég,
  k) az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC).

2. Belföldi illetőségű adózónak minősül a külföldi személy, ha üzletvezetésének helye belföld.
3. Adóalany a külföldi személy, illetve az üzletvezetése helye alapján külföldi illetőségű, ha

  a) belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet, feltéve, hogy az üzletvezetésének helyére tekintettel nem tekinthető belföldi illetőségű adózónak (a továbbiakban: külföldi vállalkozó);
  b) ingatlannal rendelkező társaságban meglévő részesedésének elidegenítése vagy kivonása révén szerez jövedelmet (a továbbiakban: ingatlannal rendelkező társaság tagja).

4. Belföldi illetőségű adózónak minősül a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

A tao alapjának megállapítása: Az adózás előtti eredmény +/- korrekciós tételek.

A taoalap módosításának célja:

megakadályozza a jövedelem adózatlanul történő kivonását a vállalkozásból (+/- tételek)

 • nem fogadja el az olyan elszámolt ráfordításokat, amelyek gondos gazdálkodás mellett elkerülhetőek lettek volna (növelő tétel)
 • szankcionálja (bűnteti) a vállalkozást (növelő tétel)
 • a vállalkozási feltételek javítása (csökkentő tétel)
 • ösztönzi a vállalkozást a tevékenységben megjelenő, és a törvényben meghatározott közérdekű feladatok vállalására (csökkentő tétel) kizárja a kettős adóztatást

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább