Facebook image

társasági adó

A társasági adó jelentése

A társasági adó (tao)  olyan jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységet folytat.

A társasági adó mértéke

A  társasági adó Magyarországon 2017. január 1-től 9 százalék.

A társasági adó alanya

1. Belföldi illetőségű adózó:

  a) a gazdasági társaság, az egyesülés, az európai részvénytársaság  és az európai szövetkezet,
  b) a szövetkezet,
  c) az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat,
  d) az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda, az erdőbirtokossági társulat,
  e) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete (a továbbiakban: MRP),
  f) a vízitársulat,
  g) az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület továbbá az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
  h) a felsőoktatási intézmény, továbbá a diákotthon,
  i) európai területi társulás,
  j) az egyéni cég,
  k) az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC),
  l) vagyonkezelői alapítvány

2. Külföldi személy, ha üzletvezetésének helye belföld.

3. Külföldi személy, illetve az üzletvezetése helye alapján külföldi illetőségű személy, ha

  a) belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet, feltéve, hogy az üzletvezetésének helyére tekintettel nem tekinthető belföldi illetőségű adózónak (a továbbiakban: külföldi vállalkozó),
  b) ingatlannal rendelkező társaságban meglévő részesedésének elidegenítése vagy kivonása révén szerez jövedelmet (a továbbiakban: ingatlannal rendelkező társaság tagja).

4. Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon

A törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén a gazdasági társaságok, csoportos társasági adóalanyiságot hozhatnak létre. A csoportban résztvevők társasági adó szempontjából egy entitásnak minősülnek, esetükben a társasági adófizetési kötelezettséget csoportosan kell megállapítani és bevallani, emiatt rájuk vonatkozóan egyes módosító tételek alkalmazását illetően (pl.: elhatárolt veszteség) eltérő szabályozás alkalmazandó.

Társasági adó számítása

A társasági adó alapjának megállapítása:

Az adózás előtti eredmény +/- korrekciós tételek.

A taoalap módosításának célja:

Megakadályozza a jövedelem adózatlanul történő kivonását a vállalkozásból (+/- tételek).

Társasági adókedvezmények

A fizetendő társasági adó kedvezmények igénybevételével csökkenthető az alábbiak szerint:

 • Fejlesztési adókedvezmény a számított társasági adó maximum 80 százalékáig

Az alábbi kedvezmények a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adó maximum 70 százalékáig alkalmazhatóak:

 • filmalkotás támogatásának adókedvezménye
 • látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye
 • kis- és középvállalkozások adókedvezménye (tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához, pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata utáni adókedvezmény)
 • élőzenei szolgáltatás adókedvezménye
 • energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

A társasági adókedvezményekről bővebben Adókedvezmény szócikkünkben olvashat.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER