Facebook image

adókedvezmény

Adókedvezmény fogalma

Az adókedvezmény az adókönnyítés egy formája, melynek érvényesítése esetén az adófizetési kötelezettség alacsonyabb, mint az általános szabályok szerint lenne. Az adókedvezmény szociális és gazdasági célokat szolgálhat, eszköz az állam vagy az önkormányzat kezében, amellyel az adóalanyok magatartását befolyásolhatja.

Személyi jövedelemadót érintő adókedvezmények

Családi adóalap-kedvezmény

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény, amelyet a jogosult – jogosultsági hónaponként – az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet. 

A családi adókedvezmény 2023-ban – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

a) egy eltartott esetén 66 670 forint

b) kettő eltartott esetén 133 330 forint

c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint

A kedvezmény kérhető egy összegben vagy havonta, igényelni a munkáltatónál tett nyilatkozattal lehet.

Első házasok kedvezménye

Minden olyan házaspár, ahol az egyik fél első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 5000 forint adókedvezményt vehetnek igénybe,  legfeljebb 24 hónapon keresztül 33 335 forinttal csökkenthetik személyi jövedelemadó (szja) adóalapjukat. Így a két év alatt összesen 120 000 forinttal csökkenthető az adó mértéke.

2017-től az első házasok adókedvezménye akkor is igénybe vehető, ha a magánszemély egyidejűleg jogosulttá válik a családi kedvezmény érvényesítésére is.

A kedvezményt minden más kedvezményt megelőzően kell érvényesíteni.

Társasági adót érintő adókedvezmények

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

Az energiahatékonysági adókedvezmény érvényesíthető az energiahatékonyság növekedését eredményező eszközberuházások megvalósítása és üzemeltetése esetén.  

Az adókedvezményt döntés szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében, vagy az azt követő adóévben, illetve az azt követő öt adóévben lehet igénybe venni. 

Az adókedvezmény teljes összege nem haladhatja meg Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein az elszámolható költségek összegének 30 százalékának, a régió támogatható településein 35 százalékának, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Kisvállalkozás esetén ez 20, míg középvállalkozás esetén 10 százalékponttal tovább növelhető, de maximum 15 millió EUR-nak megfelelő forintösszegig. A kötelező üzemeltetési időszakot a jogszabály 5 évben állapítja meg.  

Elszámolható költségnek minősül az adókedvezmény szempontjából: 

 • a kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, feltéve, hogy a beruházás értéken belül ezek az eszközök kizárólag energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásként meghatározhatók, vagy
 • energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének azon része, ami többletköltségként jelenik meg a kevésbé energia-hatékony beruházáshoz viszonyítva, amit az adókedvezmény, illetve más állami támogatás igénybe vétele hiányában az érintett adózó megvalósított volna. 

Az adókedvezmény 6 adóévben, adóvisszatartás formájában érvényesíthető, legfeljebb a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adó 70 százalékáig.

Kis- és középvállalkozások adókedvezménye

A hitelszerződés (ide értve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján kis- és középvállalkozásnak (kkv) minősülő adózó a hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához, pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitelt) kamata után adókedvezményt vehet igénybe. 

A kkv adókedvezmény mértéke a hitel kamata.

Fejlesztési adókedvezmény jelentése

A fejlesztési adókedvezmény a vállalkozások által a társasági adóból igénybe vehető adókedvezmény.

Fejlesztési adókedvezménnyel támogatható beruházások

A számított taóból - legfeljebb annak 80 százalékáig - érvényesíthető a fejlesztési adókedvezmény adóvisszatartás formájában az alábbi beruházások esetén:   

 • a jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás; 
 • meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás; 
 • jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás; 
 • jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás; 
 • a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás; 
 • jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videógyártást szolgáló beruházás; 
 • munkahelyteremtést szolgáló beruházás; 
 • a jegyzett tőke felemelése keretében kibocsátott részvényeknek szabályozott piacra történő bevezetésének a napját követően, de legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás;
 • jelenértéken legalább 50 millió forint értékű, kisvállalkozás által, 100 millió forint értékű, középvállalkozás által megvalósított beruházás; 
 • szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás.

Fejlesztési adókedvezmény igénybevételének egyéb feltételei

A beruházásnak olyan induló beruházásnak kell lennie, amit vagy kis- és középvállalkozás valósít meg, vagy nagyvállalkozás valósít meg a

 • Közép-Magyarország régión kívüli régiók valamelyikében,
 • vagy Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein új gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházásként.  

A felsoroltakon túl, a jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás és a jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás üzembe helyezése esetén is adókedvezmény vehető igénybe, feltéve, ha a beruházás, amelyet nagyvállalkozás valósít meg a Közép-Magyarország régió támogatható településein termék-diverzifikációt eredményező induló beruházásnak vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházásnak minősül.

Filmalkotás támogatásának adókedvezménye

Az adózó adókedvezményt vehet igénybe az adóévben és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából a filmalkotások támogatásáról kiadott támogatási igazolások összegéig. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a törvényben meghatározottak szerint kiegészítő támogatást is nyújtson a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére a támogatás juttatásának adóévében. A filmtámogatás adókedvezmény legfeljebb a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett társasági adó 70 százalékáig érvényesíthető minden más adókedvezménnyel összevontan. A támogató a támogatás juttatásáért a támogatott részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult.

Közvetett filmtámogatás

Az adóvisszatérítés formájában jelentkező 30 százalékos arányú normatív állami közvetett filmtámogatás magyar, külföldi vagy koprodukciós filmek elkészítéséhez igényelhető. A közvetett támogatás alapja a közvetlen filmgyártási költség 100 százaléka, ha a filmalkotás közvetlen gyártási költségeinek legalább 80 százaléka közvetlen magyar filmgyártási költségnek minősül. Az ezt az arányt el nem érő filmalkotások esetén a közvetett támogatás alapja a közvetlen magyar filmgyártási költség 1,25-dal szorzott összege. 

A közvetett filmtámogatás igénybevételéhez szigorú regisztrációs-, költségelszámolási- és nyilvántartási rendszernek kell megfelelni.

Közvetlen magyar filmgyártási költség

Olyan közvetlen filmgyártási költség,  

 • amely a magyar produkciós cég könyveiben ráfodításként, költségként kerül elszámolásra,
 • amely adó- vagy egyéb közteher-fizetési kötelezettség formájában merül fel,  
 • amelynek felmerülése Magyarországon adó- vagy járulékfizetési kötelezettséget keletkeztet és megfelel a Filmtörvényben meghatározott követelményeknek.  

Szociális hozzájárulási adókedvezmény

A szociális hozzájárulási adókedvezményekről részletes információt Szociális hozzájárulási adó szócikkünkben olvashat.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER