Facebook image

elhatárolt veszteség

Elhatárolt veszteség fogalma

Amennyiben az adóalap bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő öt adóévben döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. 

Elhatárolt veszteség felhasználása

Az adózó a korábbi évek elhatárolt veszteségét legfeljebb az – elhatárolt veszteség nélkül számított – adóalap 50 százalékáig jogosult adóalap-csökkentő tételként érvényesíteni. Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjében kell felhasználni. 

A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, elhatárolt, még fel nem használt veszteséget legkésőbb a 2030. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adóalap csökkentéseként érvényesíteni. 

Veszteségelhatárolás szabályai csoportos taoalanyiság esetén

Csoportos társasági adóalanyiság esetében a fentiek a csoporttagok egyedi adóalap-megállapítása során alkalmazandóak.

A csoportos társasági adóalany adóévi elhatárolt vesztesége egyenlő az adóévben negatív egyedi adóalappal rendelkező csoporttagok egyedi adóalapjainak összegével, feltéve, hogy az egyedi adóalapok a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkeztek. A csoportos társasági adóalany elhatárolt vesztesége a csoportos társasági adóalany adóalapjának megállapításakor számolható el annak csökkentéseként, de legfeljebb a

  • csoportos társasági adóalany – elhatárolt veszteség nélkül számított – adóalap 50 százalékáig, akként, hogy
  • a csoportos társasági adóalany által és a csoporttagok által egyedileg érvényesített elhatárolt veszteség mértéke együttesen nem haladhatja meg – elhatárolt veszteség nélkül számított – egyedi pozitív adóalapok összegének 50 százalékát.

A csoportos társasági adóalany elhatárolt vesztesége – a csoportképviselő döntése szerinti megosztásban – a keletkezése adóévében és az azt követő adóévekben, utoljára a keletkezése adóévét követő ötödik adóévben számolható el a csoportos társasági adóalany adóalapjának csökkentéseként.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER