Facebook image

közbenső mérleg

Közbenső mérleg készítése

Ha a jogszabály közbenső mérleg készítését írja elő, akkor azt a vállalkozó által meghatározott fordulónapra vonatkozóan kell a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegfordulónapját követő nap és a közbenső mérleg fordulónapja közötti időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. ( Szt.) beszámolóra vonatkozó szabályai szerint elkészíteni.

A közbenső mérleget a vállalkozó által meghatározott fordulónapra vonatkozó analitikus és főkönyvi nyilvántartások adatai alapján a mérlegtételeknek

  • az üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírások figyelembevételével,
  • eredménykimutatással alátámasztottan,
  • utólag is ellenőrizhető módon,
  • leltár alapján kell összeállítani.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint, ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról vagy figyelembevételéről rendelkezik, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő időpontra mint mérlegfordulónapra elkészített közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésből adódóan tehát egyrészt közbenső mérleget kell készíteni minden olyan esetben, ha azt külön jogszabály kifejezetten előírja, illetve a közbenső mérleg akkor alkalmas a saját tőke alátámasztására, ha jogszabály ettől eltérően egyéb más dokumentumot e célra nem ír elő.

Közbenső mérleg könyvvizsgálata

Amennyiben a vállalkozónál a könyvvizsgálat a 155. § szerint kötelező, a könyvvizsgálati kötelezettség a jogszabály által előírt közbenső mérlegre is vonatkozik.

A legutolsó beszámolót, vagy ha készült, akkor a közbenső mérleget eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a mérleg fordulónapját követő hat hónapig lehet figyelembe venni a saját tőke alátámasztására.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER