Facebook image

pénzügyi szervezetek, a forgalmazó és a befektetési alap különadója

Pénzügyi szervezetek különadója

A különadóval érintett pénzügyi szervezetek a következők:

  • hitelintézetek,
  • pénzügyi vállalkozások,
  • befektetési vállalkozások,
  • a tőzsde,
  • a befektetésialap-kezelők,
  • kockázati tőkealap-kezelők. 

Különadó fizetésére köteles továbbá a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező forgalmazó az általa Magyarországon forgalmazott, értékpapírszámlán nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapír után, illetve a befektetési alapkezelő által kezelt Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye. 

Hitelintézeti különadó

A pénzügyi szervezetek különadó alapja hitelintézetnél a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg vagy az éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek (a továbbiakban: IFRS-ek) szerint összeállító hitelintézetnél az IFRS-ek szerint készített, az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adatai alapján meghatározott módosított mérlegfőösszeg.

Különadó alapja forgalmazó és befektetési alap esetén

A forgalmazó és befektetési alap esetében a különadó alapja a külföldi kollektív befektetési értékpapír esetén a forgalmazó által ügyfelei részére vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapírok forintban kifejezett - a vásárolt értékpapírok napi nettó eszközértékén számított, negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított - értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerint számított értékét

A befektetési alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét.

Pénzügyi szervezetek, a forgalmazó és a befektetési alap különadó mértéke

Hitelintézetek esetében az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre 0,2 százalék.  

Pénzügyi vállalkozásnál (egyéb pénzügyi szervezet) 6,5 százalék.  

A forgalmazó és befektetési alap esetében a különadó mértéke az adóalap 0,05 százaléka. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER