cégautóadó

A cégautóadó tárgya

Főszabály szerint a cégautóadót a nem magánszemély tulajdonában álló, belföldi hatósági nyilvántartásba vett (magyar rendszámú) személygépkocsi után kell megfizetni. A magánszemély tulajdonában álló, vagy nem magánszemély tulajdonában álló, külföldi rendszámú, hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után csak akkor áll fenn a cégautóadó fizetési kötelezettség, ha utána költséget, ráfordítást számoltak el.

A cégautóadó alanya

Főszabály szerint: a járműnyilvántartás szerint bejegyzett tulajdonos, de pl. pénzügyi lízingbe, tartós bérletbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya a pénzügyi lízingbe vevő, illetve a tartós bérletbe vevő.

Nem vonatkozik a cégautóadó-fizetési kötelezettség:

  • átalányadózó, az EVÁ-s illetve a KATÁ-s egyéni vállalkozó, valamint
  • a fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást alkalmazó magánszemély személygépkocsijára.

Adómentesség cégautóadó esetén

Mentes az adó alól – többek között- az a személygépkocsi:

  • melyet megkülönböztető jelzést adó készülékkel szereltek fel;
  • amelyet az egyházi jogi személy elsődlegesen vallási vagy azzal közvetlenül összefüggő más tevékenysége ellátásához üzemeltet;
  • amelyet a személygépkocsi kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó személy vagy szervezet kizárólag továbbértékesítési céllal szerzett be;
  • amely kizárólag halott szállításra szolgál;

A cégautóadó mértéke

Az adó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő:

Környezetvédelmi osztály-jelzés
gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)„0”-„4” osztályjelzések esetén„6”-„10” osztályjelzések esetén„5”; „14-15” osztályjelzések esetén
0-5016 500 Ft8 800 Ft7 700 Ft
51-9022 000 Ft11 000 Ft8 800 Ft
91-12033 000 Ft22 000 Ft11 000 Ft
120 felett44 000 Ft33 000 Ft

22 000 Ft

A kétszeres adózás kizárása

A negyedévre fizetendő cégautóadóból levonható a személygépkocsi után önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó a negyedév azon hónapjaira, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó-, illetve gépjárműadó-kötelezettsége egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.
Ha a két adó megfizetésére két különböző személy kötelezett, akkor a levonás nem érvényesíthető.

A cégautóadó keletkezése, illetve bevallása

Az adókötelezettség főszabály szerint a tulajdonszerzés, illetve a pénzügyi lízingbe, vagy tartós bérletbe vétel hónapját követő hónap első napján keletkezik és annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a személygépkocsit a tulajdonos elidegeníti, illetve a lízingbe adónak vagy tartós bérletbe adónak visszaadja. Azonban pl. magánszemély tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe illetve tartós bérletbe vett magyar rendszámú személygépkocsi esetében akkor az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után a tulajdonos, illetve a lízingbe vagy tartós bérletbe vevő költséget számolt el. Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a magánszemély utoljára számol el költséget.

Az adókötelezettségről negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallást tenni az állami adóhatóság felé.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább