Facebook image

cégautóadó

A cégautóadó mértéke

Cégautóadó mértéke 2023

Véglegessé válnak a veszélyhelyzet miatt bevezetett magasabb értékek, tartósan kétszeresére nő a cégautók közterhe. A törvényjavaslat a 2022. július 1-től hatályos, az extraprofit adóról szóló rendelet által meghatározott magasabb mértékű cégautóadó mértékeket ültetné át a gépjárműadóról szóló törvénybe. 

Tehát 2023-ban is annyit kell fizetni a cégautók után, mint amennyit a kormány az extraprofitadós rendeletben az idei második félévére előirányzott. 

Cégautóadó mértéke 2022

2022. július 1-től  – a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/E. §-ától eltérően – a cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kilowattban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése alapján:

Cégautóadó táblázat 2022-2023

Környezetvédelmi osztály-jelzés

A gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)„0”-„4” osztályjelzések esetén„6”-„10” osztályjelzések esetén„5”; „14-15” osztályjelzések esetén
0-5030 500 Ft16 000 Ft14 000 Ft
51-9041 000 Ft20 000 Ft16 000 Ft
91-12061 000 Ft41 000 Ft20 000 Ft
120 felett81 000 Ft61 000 Ft

41 000 Ft

A cégautóadó tárgya

Főszabály szerint a cégautóadót a nem magánszemély tulajdonában álló, belföldi hatósági nyilvántartásba vett (magyar rendszámú) személygépkocsi után kell megfizetni. A magánszemély tulajdonában álló, vagy nem magánszemély tulajdonában álló, külföldi rendszámú, hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után csak akkor áll fenn a cégautóadó-fizetési kötelezettség, ha utána költséget, ráfordítást számoltak el.

A cégautóadó alanya

A cégautóadó törvény szerint a járműnyilvántartás szerint bejegyzett tulajdonos, de pl. pénzügyi lízingbe, tartós bérletbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya a pénzügyi lízingbe vevő, illetve a tartós bérletbe vevő.

Mikor nem kell cégautóadót fizetni?

Nem vonatkozik a cégautóadó-fizetési kötelezettség:

  • átalányadózó,  KATÁ-s egyéni vállalkozó, valamint
  • a fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást alkalmazó magánszemély személygépkocsijára.

Cégautóadó mentesség

Mentes az adó alól – többek között- az a személygépkocsi:

  • melyet megkülönböztető jelzést adó készülékkel szereltek fel;
  • amelyet az egyházi jogi személy elsődlegesen vallási vagy azzal közvetlenül összefüggő más tevékenysége ellátásához üzemeltet;
  • amelyet a személygépkocsi kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó személy vagy szervezet kizárólag továbbértékesítési céllal szerzett be;
  • amely kizárólag halott szállításra szolgál.

A kétszeres adózás kizárása

A negyedévre fizetendő cégautóadóból levonható a személygépkocsi után önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó a negyedév azon hónapjaira, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó-, illetve gépjárműadó-kötelezettsége egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.
Ha a két adó megfizetésére két különböző személy kötelezett, akkor a levonás nem érvényesíthető.

Cégautóadó bevallás

A cégautóadó fizetési kötelezettség főszabály szerint a tulajdonszerzés, illetve a pénzügyi lízingbe, vagy tartós bérletbe vétel hónapját követő hónap első napján keletkezik és annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a személygépkocsit a tulajdonos elidegeníti, illetve a lízingbe adónak vagy tartós bérletbe adónak visszaadja. Azonban pl. magánszemély tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe illetve tartós bérletbe vett magyar rendszámú személygépkocsi esetében akkor az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után a tulajdonos, illetve a lízingbe vagy tartós bérletbe vevő költséget számolt el.

Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a magánszemély utoljára számol el költséget.

Az adókötelezettségről negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallást tenni az állami adóhatóság felé.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER