cégautóadó

A cégautóadó tárgya

Főszabály szerint a cégautóadót a nem magánszemély tulajdonában álló, belföldi hatósági nyilvántartásba vett (magyar rendszámú) személygépkocsi után kell megfizetni. A magánszemély tulajdonában álló, vagy nem magánszemély tulajdonában álló, külföldi rendszámú, hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után csak akkor áll fenn a cégautóadó fizetési kötelezettség, ha utána költséget, ráfordítást számoltak el.

A cégautóadó alanya

Főszabály szerint: a járműnyilvántartás szerint bejegyzett tulajdonos, de pl. pénzügyi lízingbe, tartós bérletbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya a pénzügyi lízingbe vevő, illetve a tartós bérletbe vevő.

Nem vonatkozik a cégautóadó-fizetési kötelezettség:

  • átalányadózó, az EVÁ-s illetve a KATÁ-s egyéni vállalkozó, valamint
  • a fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást alkalmazó magánszemély személygépkocsijára.

Adómentesség cégautóadó esetén

Mentes az adó alól – többek között- az a személygépkocsi:

  • melyet megkülönböztető jelzést adó készülékkel szereltek fel;
  • amelyet az egyházi jogi személy elsődlegesen vallási vagy azzal közvetlenül összefüggő más tevékenysége ellátásához üzemeltet;
  • amelyet a személygépkocsi kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó személy vagy szervezet kizárólag továbbértékesítési céllal szerzett be;
  • amely kizárólag halott szállításra szolgál;

A cégautóadó mértéke

Az adó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő:

Környezetvédelmi osztály-jelzés
gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)„0”-„4” osztályjelzések esetén„6”-„10” osztályjelzések esetén„5”; „14-15” osztályjelzések esetén
0-5016 500 Ft8 800 Ft7 700 Ft
51-9022 000 Ft11 000 Ft8 800 Ft
91-12033 000 Ft22 000 Ft11 000 Ft
120 felett44 000 Ft33 000 Ft

22 000 Ft

A kétszeres adózás kizárása

A negyedévre fizetendő cégautóadóból levonható a személygépkocsi után önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó a negyedév azon hónapjaira, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó-, illetve gépjárműadó-kötelezettsége egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.
Ha a két adó megfizetésére két különböző személy kötelezett, akkor a levonás nem érvényesíthető.

A cégautóadó keletkezése, illetve bevallása

Az adókötelezettség főszabály szerint a tulajdonszerzés, illetve a pénzügyi lízingbe, vagy tartós bérletbe vétel hónapját követő hónap első napján keletkezik és annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a személygépkocsit a tulajdonos elidegeníti, illetve a lízingbe adónak vagy tartós bérletbe adónak visszaadja. Azonban pl. magánszemély tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe illetve tartós bérletbe vett magyar rendszámú személygépkocsi esetében akkor az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után a tulajdonos, illetve a lízingbe vagy tartós bérletbe vevő költséget számolt el. Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a magánszemély utoljára számol el költséget.

Az adókötelezettségről negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallást tenni az állami adóhatóság felé.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább