Facebook image

gépjárműadó

Gépjárműadó fogalma

Gépjárműadót kell fizetni a belföldi forgalomban lévő, a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű és a pótkocsi után.

Az adó alanya a gépjárműadó törvény alapján főszabály szerint a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szereplő személy.

Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napján keletkezik.

Gépjárműadó mértéke

Mitől függ a súlyadó?

Az adó mértéke a személygépkocsi esetén annak gyártási évétől és teljesítményétől, autóbusz esetén annak önsúlyától, teherautó esetén annak önsúlyától és raksúlyától függ.

Mentesség a súlyadó alól

Mentes az adó alól többek között:

  • a környezetkimélő (elektromos és nulla emissziós) gépkocsi;
  • a súlyosan mozgáskorlátozott  kiskorúval egy háztartásban élő, őt szállító hozzátartozó, illetve a súlyosan mozgáskorlátozott személy gépjárműve, ha annak teljesítménye a 100 kW-ot nem éri el, legfeljebb 13 000 Ft/adóév erejéig;
  • az egyházi jogi személy tulajdonában álló gépjármű.

Gépjárműadó fizetési kötelezettség esedékessége

Az éves gépjárműadó évente két részletben fizetendő, a tárgyév március 15. napjáig, valamint a tárgyév szeptember 15. napjáig.

Külföldi teherautók adókötelezettsége

Gépjárműadót kell fizetni a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azokra, melyek nem az EU valamely tagállamában vannak nyilvántartva. Az adókötelezettség a Magyarország területére való belépés napjával kezdődik és megszűnik azon a napon, amikor Magyarország területét elhagyja. Az adót az üzembentartó köteles átutalással megfizetni a Magyarország területére való belépését legalább 2 munkanappal megelőzően.

Regisztrációs adó fogalma

Regisztrációs adót kell fizetni a Magyarország területén forgalomba helyezett gépjármű után, ide értve a gépjármű első forgalomba helyezését,  a gépjármű importálásakor, a gépjármű Közösségen belüli beszerzésekor,  valamint a gépjármű átalakításakor történő forgalomba helyezést is,  illetve, amikor egy gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsit ad bérbe belföldi illetőségű személynek.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER