kisvállalati adó (kiva)

A kiva, más néven a kisvállalati adó, több egyéb feltétel mellett azon társaságok választhatják, melyek 50 főnél nem foglalkoztatnak többet, valamint előző üzleti évükben nem érték el az 500 millió forint árbevételt. Az ezt az adónemet választók cash flow, tehát pénzforgalmi szemléletű adózás mellett mentesülnek a társasági adó (tao),a szociális hozzájárulási adó (szocho) és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

Kiva mértéke: az adóalap 13 százaléka

Kik választhatják a kiva szerinti adózást?

 • egyéni cég,
 • közkereseti társaság,
 • betéti társaság (bt.),
 • korlátolt felelősségű társaság (kft.),
 • szövetkezet és lakásszövetkezet,
 • erdőbirtokossági társulat,
 • végrehajtó iroda,
 • ügyvédi-, és közjegyző iroda,
 • szabadalmi ügyvivő iroda,
 • külföldi vállalkozó,
 • belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy.

Hogyan lehet kiva hatály alá bejelentkezni?

 • A már működő adózók a kivába évközben bármikor „beléphetnek”, az adóalanyiság a választást követő hónap első napján jön létre.
 • A tevékenységét év közben kezdő, cégbejegyzésre kötelezett vállalkozásnak az adóalanyiság választására vonatkozó nyilatkozatát a cégbejegyzési kérelmén kell megtennie.
 • Amennyiben a tevékenységét év közben kezdő vállalkozás az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg nem nyilatkozik a kisvállalati adóalanyiság választásáról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény alapján lehetősége van a dedikált nyomtatvány kitöltésével az adóalanyiság év közben történő választására. Ebben az esetben az adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre.
 • A kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezni az e célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével, elektronikus úton lehet.
 • Ha valaki a következő évtől szeretne kiva szerint adózni, annak ez év decemberében kell ezt a tényt az adóhatóság felé a nyomtatványon bejelentenie.
 • Ha valaki a bejelentkezést decemberben megtette, de mégsem így szeretne adózni, a bejelentést következő év január 30.  napjáig visszavonhatja.

Nem jogszerű a bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adóhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.

  Hogyan lehet kiva hatálya alól kijelentkezni?

  Amennyiben az adózó adókötelezettségeit a következő évben nem a kisvállalati adózás szabályai szerint kívánja teljesíteni, ezt a dedikált nyomtatványon be kell jelentenie az adóhatóság felé. A kiva hatálya alól az adózó kizárólag az adóév december 1-jétől 20-áig tartó időszakban jelentkezhet ki. A kiva adóalanyiság az adóév utolsó napjával szűnik meg. 

  További szakmai kifejezések

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

  Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

  #RSMKARRIER
   Tovább