kisvállalati adó (kiva)

A kiva, más néven a kisvállalati adó, több egyéb feltétel mellett azon társaságok választhatják, melyek 50 főnél nem foglalkoztatnak többet, valamint előző üzleti évükben nem érték el az 1 milliárd forint árbevételt. Az ezt az adónemet választók cash flow, tehát pénzforgalmi szemléletű adózás mellett mentesülnek a társasági adó (tao),a szociális hozzájárulási adó (szocho) és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

Kiva mértéke: az adóalap 12 százaléka

Kik választhatják a kiva szerinti adózást?

 • egyéni cég,
 • közkereseti társaság,
 • betéti társaság (bt.),
 • korlátolt felelősségű társaság (kft.),
 • szövetkezet és lakásszövetkezet,
 • erdőbirtokossági társulat,
 • végrehajtó iroda,
 • ügyvédi-, és közjegyző iroda,
 • szabadalmi ügyvivő iroda,
 • külföldi vállalkozó,
 • belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy.

Hogyan lehet kiva hatály alá bejelentkezni?

 • A már működő adózók a kivába évközben bármikor „beléphetnek”, az adóalanyiság a választást követő hónap első napján jön létre.
 • A tevékenységét év közben kezdő, cégbejegyzésre kötelezett vállalkozásnak az adóalanyiság választására vonatkozó nyilatkozatát a cégbejegyzési kérelmén kell megtennie.
 • Amennyiben a tevékenységét év közben kezdő vállalkozás az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg nem nyilatkozik a kisvállalati adóalanyiság választásáról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény alapján lehetősége van a dedikált nyomtatvány kitöltésével az adóalanyiság év közben történő választására. Ebben az esetben az adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre.
 • A kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezni az e célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével, elektronikus úton lehet.
 • Ha valaki a következő évtől szeretne kiva szerint adózni, annak ez év decemberében kell ezt a tényt az adóhatóság felé a nyomtatványon bejelentenie.
 • Ha valaki a bejelentkezést decemberben megtette, de mégsem így szeretne adózni, a bejelentést következő év január 30.  napjáig visszavonhatja.

Nem jogszerű a bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adóhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.

  Hogyan lehet kiva hatálya alól kijelentkezni?

  Amennyiben az adózó adókötelezettségeit a következő évben nem a kisvállalati adózás szabályai szerint kívánja teljesíteni, ezt a dedikált nyomtatványon be kell jelentenie az adóhatóság felé. A kiva hatálya alól az adózó kizárólag az adóév december 1-től 20-ig tartó időszakban jelentkezhet ki. A kiva adóalanyiság az adóév utolsó napjával szűnik meg. 

  A létszám- és bevételi korlátokra vonatkozó szabályra tekintettel a KIVA adóalanyiság megszűnik, ha a társaság létszáma meghaladja a 100 főt, vagy bevétele meghaladja a 3 milliárd forintot.

  További szakmai kifejezések

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom
   Tovább