Facebook image

kisvállalati adó (KIVA)

KIVA jelentése

A KIVA más néven a kisvállalati adó. Több egyéb feltétel mellett azon társaságok választhatják, melyek 50 főnél nem foglalkoztatnak többet, valamint előző üzleti évükben nem érték el a 3 milliárd forint árbevételt és a 3 milliárd forint mérlegfőösszeget. Ezt az adónemet választók  mentesülnek a társasági adó (tao),a szociális hozzájárulási adó (szocho) megfizetése alól.

KIVA mértéke 2024: az adóalap 10 százaléka

Kik választhatják a KIVA szerinti adózást?

 • egyéni cég
 • közkereseti társaság
 • betéti társaság (bt.)
 • korlátolt felelősségű társaság (kft.)
 • szövetkezet és lakásszövetkezet
 • erdőbirtokossági társulat
 • végrehajtó iroda
 • ügyvédi-, és közjegyző iroda
 • szabadalmi ügyvivő iroda
 • külföldi vállalkozó
 • belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy
 • zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.)

Hogyan lehet KIVA hatály alá bejelentkezni?

 • A már működő adózók a KIVÁ-ba év közben bármikor „beléphetnek”, az adóalanyiság a választást követő hónap első napján jön létre.
 • A tevékenységét év közben kezdő, cégbejegyzésre kötelezett vállalkozásnak az adóalanyiság választására vonatkozó nyilatkozatát a cégbejegyzési kérelmén kell megtennie.
 • Amennyiben a tevékenységét év közben kezdő vállalkozás az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg nem nyilatkozik a kisvállalati adóalanyiság választásáról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény alapján lehetősége van a dedikált nyomtatvány kitöltésével az adóalanyiság év közben történő választására. Ebben az esetben az adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre.
 • A kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezni az e célra szolgáló ('T201, 'T201T jelű) nyomtatvány kitöltésével, elektronikus úton lehet.
 • A kisvállalatiadó-alanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. Az üzleti év kezdetét megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal üzleti év zárul, mely üzleti évről az adóalanynak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) általános szabályai szerint beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyeznie, közzé kell tennie.
 • Ha valaki a következő évtől szeretne kiva szerint adózni, annak ez év decemberében kell ezt a tényt az adóhatóság felé a nyomtatványon bejelentenie.
 • Ha valaki a bejelentkezést decemberben megtette, de mégsem így szeretne adózni, a bejelentést következő év január 30.  napjáig visszavonhatja az erre a célra rendszeresített (’T201, ’T201T jelű) nyomtatványon, elektronikusan.

Nem jogszerű a bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adóhatóság által nyilvántartott, végrehajtható nettó adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.

  Hogyan lehet a KIVA hatálya alól kijelentkezni?

  Amennyiben az adózó adókötelezettségeit a következő évben nem a kisvállalati adózás szabályai szerint kívánja teljesíteni, ezt a dedikált nyomtatványon be kell jelentenie az adóhatóság felé. A KIVA hatálya alól az adózó kizárólag az adóév december 1-től 20-ig tartó időszakban jelentkezhet ki. A KIVA adóalanyiság az adóév utolsó napjával szűnik meg. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem lehet benyújtani.

  A létszám- és bevételi korlátokra vonatkozó szabályra tekintettel a KIVA adóalanyiság megszűnik, ha a társaság létszáma meghaladja a 100 főt, vagy bevétele meghaladja a 6 milliárd forintot.

  KIVA mértékének változása
  Év20132017201820202021202220232024
  KIVA adózás mértéke16%14%13%12%11%10%10%10%

  A KIVA előleg befizetési és bevallási kötelezettségnek az adózók negyedévente, tárgynegyedévet követő hónap 20-ig kötelezettek eleget tenni.

  Számolja ki KIVA-kalkulátorunkkal, cégének mekkora adózott nettó jövedelme keletkezik 2024-ban!

  kiva-kalkulátor

  További szakmai kifejezések

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

  Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

  #RSMKARRIER