Facebook image

szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó alanya:

 • a kifizető;
 • az egyéni vállalkozó, kivéve, aki saját jogú nyugdíjas vagy özvegyi nyugdíjban részesül és a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte
 • a mezőgazdasági őstermelő, kivéve, ha az adóévet megelőző adóévben kistermelőnek minősül vagy nem keletkezett járulékfizetési kötelezettsége

A szociális hozzájárulási adó alapja

A kifizetőt terhelő adó alapja a szocho törvény szerint:

 • a vele adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy részére juttatott, kifizetett, szja-köteles érdekképviseleti tagdíj összegével növelt nem önálló tevékenységből, valamint az önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
 • a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj,
 • a fentiek alá tartozó juttatás hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér vagy a szerződésben meghatározott díjazás

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja a vállalkozói kivét, az átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem.

A gazdasági társaság, egyéni cég tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka.

Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka.

A mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér.

A szociális hozzájárulási adó mértéke és az adókedvezmények

A szocho mértéke:  2022. január 1-től az adó mértéke 13 százalék.

A fizetendő adó: a számított adó, csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető alábbi adókedvezmények összegével:

 • a szakképzettséget nem igénylő munkakörökhöz kapcsolódó adókedvezmény;
 • a megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény;
 • kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény
 • a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény.

Az adót az adóalany havonta köteles megállapítani, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig köteles bevallani és megfizetni a NAV felé.

A munkáltató által fizetett szociális hozzájárulás mértéke  (%) 
Év2016201720182019.07.01.2020.07.01.20212022
Szocho járulék272219,517,515,515,513

Szociális hozzájárulási adó kedvezmények

Átmeneti rendelkezés alapján 2019. január 1-jét követően - 2018. december 31-én fennálló jogosultság alapján – továbbra is érvényesíthető, a „régi Szocho tv.” alapján adható adókedvezmények

legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti pályakezdő munkavállaló után igénybe vehető 2 éves időtartamú kedvezmény

A 2018. december 31-i szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

tartósan álláskereső után érvényesíthető 2 + 1 éves időtartamú kedvezmény

 

A 2018. december 31-i szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

anyasági ellátásban részesülő munkavállaló után igénybe vehető 2+ 1, illetve 3+2 éves kedvezmény,

A 2018. december 31-i szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye

 

A 2018. december 31-i szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

a régi szocho törvény 462/H. § szerinti K+F kedvezmény

Érvényesítésére nyitva álló határidő lejártáig a 2018. december 31-én hatályos rendelkezések szerint érvényesítheti azzal, hogy ezen adókedvezmény összege nem haladhatja meg a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei között megjelenő, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az új szocho törvény 16. § szerinti K+F kedvezmény után fennmaradó adókötelezettség összegét.

2019. január 1-től az új Szochó törvény alapján adható kedvezmények

közfoglalkoztatottak utáni szocho kedvezmény

A korábbihoz képest változatlan tartalom:

 • Mérték: közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a garantált közfoglalkoztatási bér 130 százaléka után az adómérték 50 százaléka (6,5 százalék);
 • más kedvezmény nem érvényesíthető emellett

szakképzettséget nem igénylő szocho kedvezmény és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók szocho kedvezménye

 • FEOR-08 9. főcsoport, 6. főcsoport 61. csoport, 7/7333, 8/8421; 
 • Mérték: bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér után az adómérték 50 százaléka  (6,5 százalék);

munkaerőpiacra lépők adókedvezménye

 • Megelőző 365 napon belül 92 nap biztosítási jogviszony (csed, gyed, gyes, gyet, közfoglalkoztatás nem számít bele);ismételt munkába állás is számít);
 • Igazolás alapján! feltételeket a NAV igazolja majd a bejelentés vagy a '08-as bevallásban tett kérelem alapján;
 • Mértéke: bruttó munkabér, max. a minimálbér után az adómértékkel (13 százalék) számított összeg az első két évben, az adómérték 50 százalékával (6,5 százalék) számított összeg a harmadik évben;

3 vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők kedvezménye

 • Mérték: bruttó munkabér, max. a minimálbér  után az adómértékkel (13 százalék) számított összeg az első három évben, negyedik-ötödik évben 50 százalék (6,5 százalék);
 • Feltétel: igazolás a NAV-tól, családtámogatási szervtől; a kedvezményjogosultságot nem érinti, ha az anya családi pótlékra való jogosultsága megszűnik a kedvezmény érvényesítési időszaka alatt

megváltozott munkaképességűek után érvényesíthető kedvezmény

 • munkáltatót, egyéni vállalkozót, társas vállalkozást a tagja után; rehabilitációs hatósági igazolás kell, mely szerint max. 60 százalékos egészségi állapota van (vagy rokkantsági rehab ellátásban részesül);
 • Mértéke: adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után az adómértékkel (13 százalék) számított összeg; jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehető igénybe a kedvezmény

kutatók foglalkoztatásának a kedvezménye

 • változatlan feltételekkel;
 • Mértéke: tudományos fokozattal rendelkező esetén a bruttó munkabér, de max. 500 ezer forint után az adómértékkel (13 százalék) számított összeg;
 • hallgató vagy doktorjelölt után a bruttó munkabér, de max. 200 ezer forint után az adómérték 50 százalékával (6,5 százalék) megállapított összeg

K+ F adókedvezmény

 • Mértéke: K+F tevékenység közvetlen bérköltségének az adómérték 50 százalékával (6,5 százalék) számított összeg;
 • Tao adóalap-kedvezmény párhuzamosan nem vehető igénybe

Tanulók és nyugdíjasok keresőtevékenysége, védett korban lévők kedvezménye

 • Mértéke: bruttó bére, de legfeljebb a minimálbér négyszeresének az adó mértékével (13 százalék) számított összege;
 • Igazolás kell;

2022. január 1-től megszűnt a szakképzési hozzájárulás.

Ezzel kapcsolatosan a szakirányú oktatás és duális képzés adókedvezménye, a tanulókkal és hallgatókkal munkaszerződését kötő munkáltató, illetve a hallgatói munkaszerződést kötő munkáltató számára a továbbiakban a szociális hozzájárulási adó törvény 17/A. § alapján a törvény a szociális hozzájárulási adóból biztosítja a korábbi szakképzési hozzájárulási kötelezettségből érvényesíthető kedvezményt. 

Külföldi előadóművészek és stábtagok szociális hozzájárulási adó mentessége

A szociális biztonsági egyezménnyel érintett országból Magyarországra kiküldött és egyszerűsített adózást választó előadóművész és stábtag is mentesülhet a szociális hozzájárulási adó alól. Ez a lehetőség eddig csak az EGT államban biztosított előadóművészek és stábtagok részére volt elérhető. A mentesség feltétele a külföldi állam által kiállított igazolás megléte. A rendelkezés a 2023. január 1-jétől megszerzett jövedelemre alkalmazható.

Kérdése lenne?
Forduljon szakértőnkhöz...
 

2018. december 31-el kivezetésre kerültek – azaz átmeneti szabály alapján sem érvényesíthetőek - az alábbi kedvezmények:

 • 25 év alatti és 55 év feletti munkavállaló utáni kedvezmény;
 • Karrier Híd kedvezmény;
 • rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény,
 • részmunkaidős kedvezmény (pl. pályakezdő fiatalok, 50 év feletti munkanélküliek, gyermek gondozását, családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásához kapcsolódóan)

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER