szociális hozzájárulási adó

17,5 százalékra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke – Elolvasom!

A szociális hozzájárulási adó alanya:

 • a kifizető;
 • az egyéni vállalkozó, kivéve, aki saját jogú nyugdíjas vagy özvegyi nyugdíjban részesül és a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte
 • a mezőgazdasági őstermelő, kivéve, ha az adóévet megelőző adóévben kistermelőnek minősül vagy nem keletkezett járulékfizetési kötelezettsége

A szociális hozzájárulási adó alapja

A kifizetőt terhelő adó alapja:

 • a vele adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy részére juttatott, kifizetett, szja-köteles érdekképviseleti tagdíj összegével növelt nem önálló tevékenységből, valamint az önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
 • a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj,
 • a fentiek alá tartozó juttatás hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér vagy a szerződésben meghatározott díjazás

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja a vállalkozói kivét, az átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem.

A gazdasági társaság, egyéni cég tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka.

Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka.

A mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér.

A szociális hozzájárulási adó mértéke és az adókedvezmények

A számított adó: az adóalap 17,5 százaléka

A fizetendő adó: a számított adó, csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető alábbi adókedvezmények összegével:

 • a szakképzettséget nem igénylő munkakörökhöz kapcsolódó adókedvezmény;
 • a Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény;
 • a megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény;
 • a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény;
 • a tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény;
 • a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény;
 • a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye;
 • kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény
 • a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény.

Az adót az adóalany havonta köteles megállapítani, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig köteles bevallani és megfizetni a NAV felé.

A munkáltató által fizetett szociális hozzájárulás mértéke/*tervezett mértéke  (%) 
Év2016201720182019.07.01.202020212022
Szocho járulék272219,517,515,5*13,5*11,5*

bérkalkulátor 2019 
Számolja ki a munkabért és közterheit! 
Kiszámolom

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább