Facebook image

szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó alanya:

  • a kifizető;
  • az egyéni vállalkozó, kivéve, aki saját jogú nyugdíjas vagy özvegyi nyugdíjban részesül és a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte
  • a mezőgazdasági őstermelő, kivéve, ha az adóévet megelőző adóévben kistermelőnek minősül vagy nem keletkezett járulékfizetési kötelezettsége

A szociális hozzájárulási adó alapja

A kifizetőt terhelő adó alapja:

  • a vele adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy részére juttatott, kifizetett, szja-köteles érdekképviseleti tagdíj összegével növelt nem önálló tevékenységből, valamint az önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
  • a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj,
  • a fentiek alá tartozó juttatás hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér vagy a szerződésben meghatározott díjazás

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja a vállalkozói kivét, az átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem.

A gazdasági társaság, egyéni cég tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka.

Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka.

A mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér.

A szociális hozzájárulási adó mértéke és az adókedvezmények

A számított adó:  2022. január 1-től az adó mértéke 13 százalék.

A fizetendő adó: a számított adó, csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető alábbi adókedvezmények összegével:

  • a szakképzettséget nem igénylő munkakörökhöz kapcsolódó adókedvezmény;
  • a megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény;
  • kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény
  • a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény.

szociális hozzájárulásiadó-kedvezmények
kattintson a  részletekért!

Az adót az adóalany havonta köteles megállapítani, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig köteles bevallani és megfizetni a NAV felé.

A munkáltató által fizetett szociális hozzájárulás mértéke  (%) 
Év2016201720182019.07.01.2020.07.01.20212022
Szocho járulék272219,517,515,515,513

Kérdése lenne? 
Forduljon szakértőnkhöz 
kérdezni szeretnék!

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER