Facebook image

szolgáltatás nyújtása

Szolgáltatásnyújtás fogalma

Az Áfa tv. rendszerében minden olyan ügyletet szolgáltatásnyújtásként kell kezelni, amely nem minősül termékértékesítésnek, azaz nem valamely birtokba vehető dolog tulajdonjogának átadását jelenti.

Mi minősül szolgáltatásnak?

Így szolgáltatásnyújtásnak minősül többek között a

  • vagyoni értékű jogok időleges vagy végleges átengedése, továbbá
  • a kötelezettségvállalás valamely tevékenység egészbeni vagy részbeni abbahagyására, vagy
  • annak végzésétől való tartózkodásra,
  • illetőleg valamely helyzet tűrésére is.

Az Áfa tv. kiemeli, hogy nem minősül szolgáltatás nyújtásának, ha a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója:

    a) részére az ellenértéket akár a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője, akár harmadik fél megtéríti, vagy
    b) a teljesítésével keletkezett, követelésként fennálló ellenértéket harmadik félre engedményezi,

feltéve, hogy az a) pontban említett esetben az ellenérték megtérítése, a b) pontban említett esetben pedig a követelésként fennálló ellenérték megvásárlása pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel történik.

Szolgáltatásnyújtás az áfa hatálya alatt

Szolgáltatásnyújtás csak akkor tartozik az áfa tárgyi hatálya alá, ha azt adóalany ilyen minőségében, belföldön és ellenérték fejében végzi. A "belföldön" kitétel az ügyletek teljesítési helyére vonatkozik, amit külön meghatároz az Áfa tv.

Ingyenes szolgáltatás számlázása

Továbbá, bizonyos ingyenesen nyújtott szolgáltatások esetében is érvényesek az ellenérték fejében végzett szolgáltatások áfaszabályai, tehát ilyen körben is felmerülhet az áfafizetési kötelezettség.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER