Adótanácsadói támogatás csoportos társasági adóalanyiság kapcsán

A 2019. adóévtől lehetőség nyílik csoportos társasági adóalanyiság választására, amely számos előnnyel járhat a csoport és tagjai számára.

Kérdése van?

Forduljon hozzánk bizalommal!

Fajcsák Gábor

Partner, Adóüzletág-vezető

Telefon

A csoportos  tao alanyiságra való felkészülésre, a döntésre és a következmények mérlegelésére rendkívül rövid idő áll rendelkezésre, hiszen a választásra vonatkozó kérelmet 2019. január 15-ig kell benyújtani a NAV-hoz. Ennek a jelentős változásokkal járó döntésnek az előkészítésében, illetve a tao-csoportként történő működésnek a támogatásában kívánunk ügyfeleinknek segítséget nyújtani.

Ki választhat csoportos társasági adóalanyiságot?

A leendő csoporttagok olyan belföldi illetőségű adózónak minősülő gazdasági társaságok lehetnek,

 • amelyek esetében az egyik adózó a másik adózóban vagy más személy az adózókban közvetlenül vagy közvetetten legalább 75 %-os arányú szavazati joggal rendelkezik, továbbá
 • mérlegfordulónapjuk és könyvvezetésük pénzneme azonos, valamint
 • a beszámoló és a könyvviteli zárlat összeállítása az összes csoporttagnál egységesen a Számviteli törvény vagy az IFRS-ek szerint történik.

Milyen előnyökkel járhat a csoportos társasági adóalanyiság?

 • Egyik legfőbb előnye, hogy egymás között felhasználhatóvá válnak a csoporttagok veszteségei. A csoporttagok pozitív adóalapjainak összegeként meghatározott adóalapot – speciális szabályok mentén – csökkenteni lehet a csoporttagok negatív adóalapjaiból képzett elhatárolt veszteséggel. Ez potenciálisan adómegtakarítás elérését teszi lehetővé az egyedileg meghatározandó adóalapokhoz képest.
 • Az intézkedés másik legnagyobb hozadéka, hogy a csoporttagok között megvalósuló ügyletek vonatkozásában a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, vagyis a csoporttagok a társasági adó vonatkozásában nem lesznek kötelesek a szokásos piaci árat megállapítani, és ettől való eltérés esetén az adóalapot módosítani, valamint ezen ügyleteket dokumentálni. A Tao tv. szerinti transzferárdokumentációs kötelezettséget csak a csoport szintjén kell teljesíteni. Vagyis megspórolható jó pár transzferár dokumentáció elkészítése.
 • A csoportos adóalanyiság további kedvező tulajdonsága, hogy az adókedvezmények érvényesítését nem gátolja, akár a csoportos adóalanyiság előtt, akár azalatt szerzett adókedvezményről legyen is szó.
 • Csoportos áfa-alanyiság egyidejű választása esetén a szinergiák által potenciálisan további adminisztráció-csökkentés, illetve finanszírozási előny érhető el.

Milyen kockázatokat rejthet a csoportos társasági adóalanyiság?

Teljesen új szabályozásról lévén szó, a részletszabályok még részben kidolgozás alatt vannak és a gyakorlati alkalmazás során több megoldandó kérdés is felmerülhet, mint pl.

 • hogyan lehet felhasználni a továbbiakban a csoporttagok korábbi elhatárolt veszteségét;
 • tao-csoportként kerülhetünk-e kedvezőtlenebb helyzetbe az új kamatlevonhatósági szabály miatt;
 • milyen nyilvántartásra van szükség a továbbiakban a szokásos piaci ár alátámasztására más adónemek vonatkozásában (pl. áfa, HIPA) stb.
 • keletkezhet-e adóalap korrekciós kötelezettség a csoport tagjai között más adónemekben.

Miben tudunk segíteni a tao-csoport döntésben?

Egyrészt a csoportos társasági adóalanyiság választására vonatkozó döntés előkészítésében kívánunk ügyfeleinknek segítséget nyújtani, továbbá lehetőséget biztosítunk a gyakorlati alkalmazás során megoldandó kérdésekkel kapcsolatos szakérői egyeztetésre:

 • alkalmazható-e, illetve mely vállalatcsoport-tagokra alkalmazható a csoportos tao-adóalanyiság;
 • milyen hatással lehet csoportos tao-adóalanyiság választása az adóalapra;
 • összehasonlító elemzés készítése (adótervezés a korábbi időszak adatai / tervszámok alapján);
 • személyes konzultációs lehetőség;
 • milyen adminisztrációs költségek merülhetnek fel a csoportos tao-adóalanyiság választásával és ezek várhatóan megtérülnek-e;
 • adminisztrációs és compliance szolgáltatások (kérelem elkészítése és benyújtása a NAV-hoz, adókalkulációk ellenőrzése, adóbevallások elkészítése);
 • az alkalmazás során felmerülő kérdések szakértői vizsgálata, szükség esetén állásfoglalás-kérések megfogalmazása.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz a megadott elérhetőségeken!


Felkeltettük érdeklődését?

Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat