Facebook image

Adótanácsadói támogatás csoportos társasági adóalanyiság kapcsán

A 2019. adóévtől lehetőség nyílik csoportos társasági adóalanyiság választására, amely számos előnnyel járhat a csoport és tagjai számára.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!
dr. Kiss Helga adóigazgató, RSM Hungary

Dr. Kiss Helga Mária

Igazgató, Adóüzletág

RSM Hungary dr. Clamba Viktória szenior adótanácsadó

dr. Clamba Viktória

Vezető menedzser, Adóüzletág

Telefon

A csoportos  tao alanyiságra való felkészülést, a döntést és a következmények mérlegelését követően a választásra vonatkozó kérelmet a NAV-hoz kell benyújtani. Ennek a jelentős változásokkal járó döntésnek az előkészítésében, illetve a tao-csoportként történő működésnek a támogatásában kívánunk ügyfeleinknek segítséget nyújtani.

Ki választhat csoportos társasági adóalanyiságot?

A leendő csoporttagok olyan belföldi illetőségű adózónak minősülő gazdasági társaságok lehetnek,

 • amelyek esetében az egyik adózó a másik adózóban vagy más személy az adózókban közvetlenül vagy közvetetten legalább 75 %-os arányú szavazati joggal rendelkezik, továbbá
 • mérlegfordulónapjuk és könyvvezetésük pénzneme azonos, valamint
 • a beszámoló és a könyvviteli zárlat összeállítása az összes csoporttagnál egységesen a Számviteli törvény vagy az IFRS-ek szerint történik.

Milyen előnyökkel járhat a csoportos társasági adóalanyiság?

 • Egyik legfőbb előnye, hogy egymás között felhasználhatóvá válnak a csoporttagok veszteségei. A csoporttagok pozitív adóalapjainak összegeként meghatározott adóalapot – speciális szabályok mentén – csökkenteni lehet a csoporttagok negatív adóalapjaiból képzett elhatárolt veszteséggel. Ez potenciálisan adómegtakarítás elérését teszi lehetővé az egyedileg meghatározandó adóalapokhoz képest.
 • Az intézkedés másik legnagyobb hozadéka, hogy a csoporttagok között megvalósuló ügyletek vonatkozásában a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, vagyis a csoporttagok a társasági adó vonatkozásában nem lesznek kötelesek a szokásos piaci árat megállapítani, és ettől való eltérés esetén az adóalapot módosítani, valamint ezen ügyleteket dokumentálni. A Tao tv. szerinti transzferárdokumentációs kötelezettséget csak a csoport szintjén kell teljesíteni. Vagyis megspórolható jó pár transzferár dokumentáció elkészítése.
 • A csoportos adóalanyiság további kedvező tulajdonsága, hogy az adókedvezmények érvényesítését nem gátolja, akár a csoportos adóalanyiság előtt, akár azalatt szerzett adókedvezményről legyen is szó.
 • Csoportos áfa-alanyiság egyidejű választása esetén a szinergiák által potenciálisan további adminisztráció-csökkentés, illetve finanszírozási előny érhető el.

Milyen kockázatokat rejthet a csoportos társasági adóalanyiság?

Teljesen új szabályozásról lévén szó, a részletszabályok még részben kidolgozás alatt vannak és a gyakorlati alkalmazás során több megoldandó kérdés is felmerülhet, mint pl.

 • hogyan lehet felhasználni a továbbiakban a csoporttagok korábbi elhatárolt veszteségét;
 • tao-csoportként kerülhetünk-e kedvezőtlenebb helyzetbe az új kamatlevonhatósági szabály miatt;
 • milyen nyilvántartásra van szükség a továbbiakban a szokásos piaci ár alátámasztására más adónemek vonatkozásában (pl. áfa, HIPA) stb.
 • keletkezhet-e adóalap korrekciós kötelezettség a csoport tagjai között más adónemekben.

Miben tudunk segíteni a tao-csoport döntésben?

Egyrészt a csoportos társasági adóalanyiság választására vonatkozó döntés előkészítésében kívánunk ügyfeleinknek segítséget nyújtani, továbbá lehetőséget biztosítunk a gyakorlati alkalmazás során megoldandó kérdésekkel kapcsolatos szakérői egyeztetésre:

 • alkalmazható-e, illetve mely vállalatcsoport-tagokra alkalmazható a csoportos tao-adóalanyiság;
 • milyen hatással lehet csoportos tao-adóalanyiság választása az adóalapra;
 • összehasonlító elemzés készítése (adótervezés a korábbi időszak adatai / tervszámok alapján);
 • személyes konzultációs lehetőség;
 • milyen adminisztrációs költségek merülhetnek fel a csoportos tao-adóalanyiság választásával és ezek várhatóan megtérülnek-e;
 • adminisztrációs és compliance szolgáltatások (kérelem elkészítése és benyújtása a NAV-hoz, adókalkulációk ellenőrzése, adóbevallások elkészítése);
 • az alkalmazás során felmerülő kérdések szakértői vizsgálata, szükség esetén állásfoglalás-kérések megfogalmazása.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz a megadott elérhetőségeken!


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat