Facebook image

kettős adóztatást elkerülő egyezmények

Kettős adóztatás fogalma

A jogi értelemben vett nemzetközi kettős adóztatás általában úgy határozható meg, mint két (vagy több) államban hasonló jellegű adók kivetése egyazon adóalanyra, ugyanarra a tárgyra és időszakra vonatkozóan. 

Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény

Az OECD kettős adóztatást elkerülő egyezményeinek célja, hogy eszközt adjon a jogi értelemben vett nemzetközi kettős adóztatás következtében felmerülő legáltalánosabb problémák egységes alapon történő rendezéséhez. 

Kettős adózást elkerülő egyezmény országai

Az egyezményeket jellemzően bilaterális, azaz kétoldalú jelleggel kötik egymással az egyes országok, így jelenleg több ezer ilyen egyezmény van érvényben. Magyarország számos országoggal kötött a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.

Részletes  táblázatunk a Doing Business In Hungary kiadványunk függelékében található.

Multilaterális egyezmény jelentése

Az adóelkerülés elkerülésének legújabb eszköze a Multilaterális Egyezmény, az MLI. Az MLI az OECD BEPS projekt keretébe foglalt szabályokat építi be az egyezményt aláíró több mint 90 ország egyezményes hálózatába, anélkül, hogy az egyes adóegyezményeket kétoldalú tárgyalások útján módosítani kellene.

Az MLI-n alapuló módosítások akkor válhatnak alkalmazhatóvá egy meglévő adóegyezmény kapcsán, ha három hónap eltelik azután, hogy mindkét érintett állam ratifikálja az egyezményt.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER