Facebook image

végelszámolás

Végelszámolás fogalma

Egy társaság működése során bekövetkezhet, hogy valamilyen ok pl. fizetésképtelenség, vagy a tulajdonosok döntése alapjn szükségessé válik a társaság megszüntetése. A megszűnés következtében a társaság elveszti jogképességét, nem szerezhet jogokat és nem vállalhat kötelezettségeket. A megszűnés történhet jogutódlással (átalakulás),illetve jogutód nélkül (felszámolás, végelszámolás). A végelszámolással történő megszűnés csak fizetőképes társaságok esetében lehetséges, melynek célja a meglévő követelések és kötelezettségek kiegyenlítése után a társaság vagyonának felosztása a tulajdonosok között.

Végelszámolás menete 

 1. A társaság legfőbb döntéshozó szerve határozatot hoz a cég jogutód nélküli megszűnéséről, a végelszámolás kezdő időpontjáról, a végelszámoló személyéről. A végelszámolás kezdő időpontjában a társaság vezető tisztségviselőjének megbizatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. A végelszámoló a végelszámolás megindítását kötees bejelenteni a cégbíróságnak, aki a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet közzétesz.
 2. A végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül a társaság korábbi vezető tisztségviselője A végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró beszámolót készít, a cég iratanyagát a végelszámolónak legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától számított harmincadik napon átadja.    
 3. A végelszámoló a végelszámolás kezdetétől számított tizenöt napon belül köteles értesíteni a végelszámolás megindításáról a főbb hatóságokat, szerveket.
 4. A cég hitelezői a köveeteléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követő negyven napon belül jelenthetik be a végelszámolónak.
 5. A végelszámoló a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő tizenöt napon belül a vállalkozással szembeni követelésekről jegyzéket készít, melyet benyújt a cégbírósághoz.
 6. A végelszámoló a tevékenységet lezáró beszámoló és vagyonleltár alapján nyitja meg a végelszámolási időszak könyvviteli számláit, analitikus nyilvántartásait.A hitelezői igények beérkezését követően lehetősége van a végelszámolási nyitómérleget korrigálni.
 7. A végelszámolás kezdő időpontjától 12 havonta a  végelszámolás alatt éves beszámolót készít.

A végelszámolás azzal fejeződik be, hogy a végelszámoló a cég függőben lévő ügyeit lezárta és a vagyont felosztja a tulajdonosok között a tulajdoni hányaduk arányában. A végelszámolás záró időpontjáról a döntést a végelszámoló hozza meg. Elkészíti és a legfőbb szerv elé terjeszti az alábbiakat:

 • végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót (záróbeszámoló)
 • adóbevallásokat
 • vagyonfelosztási javaslatot
 • végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést)

A végelszámolást a cégtörvény előírásai alapján a végelszámolás kezdő időpontjától számított három éven belül be kell fejezni. 

Egyszerűsített végelszámolás

Egy Társaság végelszámolását egyszerűsített módon is le lehet folytatni, ha a Társaség nem kötelezett könyvvizsgálatra és a végelszámolást a kezdő időponttól 150 napon belül be tudják fejezni. Ilyenkor végelszámolót nem kell választani, ezen feladatokat a cég vezető tisztségviselője látja el. 

Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a cégbírósághoz bejelenteni, a cégközlönyben közzétenni. Az eljárást a NAV-hoz kell bejelenteni az egyszerűsített végelszámolás elhatározásakor ill. az eljárás befejezésekor. Az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására rendelkezésre álló 150 nap alatt az eljárás befejezéséről szóló adatlapot és a cégbíróság részére küldendő dokumentumokat is be kell nyújtani.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER