Facebook image

önköltségszabályzat

Önköltségszabályzat fogalma

A vállalkozás eredményes gazdálkodása megköveteli a vezetői stratégiai és operatív döntések megalapozottságát, amelyet a vezetők csak megbízható információk alapján hozhatnak meg, amelyeket alapvetően az önköltségszámításból nyert információk biztosítanak. Az önköltségszámítás során ugyanis pontosan megállapíthatóak a befejezetlen és a késztermékek, valamint a nyújtott szolgáltatások értéke, illetve ezek költségszerkezete. Ennek alapján pedig megállapításra kerülhet a termelés fedezeti pontja, ebből következően pedig a gyártott termékek értékesítési árának helyes meghatározása.

Kinek nem kell készítenie önköltség-számítási szabályzatot?

Önköltség-számítási szabályzatot nem kell készíteni a következő vállalkozásoknak:

 • az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásnak, illetve
 • az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozónak.

A Számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozások esetében nincs önköltségszámítási szabályzatkészítési kötelezettség, amennyiben az értékesítés nettó árbevétele 

 • kisebb vagy egyenlő 1 milliárd forinttal, 
 • vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege kisebb 500 millió Ft-nál. 

Ha nincs szabályzatkészítési kötelezettség, ez nem jelenti ténylegesen azt, hogy a vállalkozás ettől függetlenül ne készíthessen ilyen típusú belső szabályzatot. Az önköltségszámítási szabályzat ugyanis minden esetben segítséget jelent az éves beszámoló elkészítéséhez, mivel a mérlegben az eszközöket az előállítási költségüknél eltérő értékben nem lehet kimutatni. Amennyiben a vállalkozás vezetése akár a törvényi előírások alapján, akár saját előzetes döntéssel úgy határoz, hogy szükséges az önköltségszámítási szabályzat elkészítése, ezt rögzíteni kell a vállalkozás számviteli politikájában.

Az önköltségszámítás feladatai

 • saját termelésű készletek nyilvántartási értékének megállapítása,
 • termékek, tevékenységek és szolgáltatások tényleges közvetlen önköltségének meghatározása,
 • árképzés,
 • jövedelmezőség javítása,
 • leltár értékelése,
 • vállalkozáson belüli egységek elszámoltatása és
 • adatszolgáltatás az utókalkulációhoz.

Önköltségszámítás követelményei

Alapvető követelmény a vállalkozásoknál az önköltségszámítással kapcsolatban, hogy minden termékre, kalkulációs egységre csak az előállításával kapcsolatban ténylegesen és közvetlenül felmerült, vagy később a felosztással közvetlenné tehető költségek kerüljenek elszámolásra. Az önköltségszámítás során a vállalkozás összes kalkulációs egységére figyelembe vett összes közvetlen költség legyen összhangban a kettős könyvvitel zárt rendszerében az elszámolt közvetlen költségekkel.

Minden önköltségelemet maradéktalanul el kell számolni, és csak egyszer szabad figyelembe venni. A leírtakból következően az önköltség-számítási szabályzat kialakításánál alapvető követelmény a megbízhatóság, a pontosság, a dinamikus szemlélet, a folyamatos információnyújtás és az adatszolgáltatás, ezzel együtt pedig biztosítania kell a kettős könyvvitel zárt rendszerén keresztül a belső és külső ellenőrizhetőség lehetőségeit is.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER