Facebook image

vállalatfelvásárlási engedélyek

A cégvásárláshoz, üzletágvásárláshoz , eszközvásárláshoz, és cégátalakuláshoz számos esetben szükséges lehet hatósági tudomásulvételek, engedélyek beszerzése is.

Gazdasági Versenyhivatali bejelentés / Competition Authority notification

A Gazdasági Versenyhivatal a kormánytól független, autonóm államigazgatási szerv, amely őrködik a piaci verseny tisztasága felett. Főbb feladatai közé tartozik a fogyasztók megtévesztése esetén való fellépés, ellenőrzi a nagyobb vállalkozások egyesülését, eljárás indít az erőfölénnyel való visszaélés vagy versenykorlátozó megállapodás megkötése, kartellezés esetén. A GVH részére a jelentősebb piaci szereplőket érintő összefonódásokat be kell jelenteni, amely a tranzakció versenyre gyakorolt hatását vizsgálja, és feltételekhez is kötheti annak teljesítését. Az uniós léptékű összefonódások esetében az Európai Bizottság eljárása válhat szükségessé.

Külföldi befektetők részesedésszerzésének tudomásulvétele / acknowledgement of foreign direct investment

A vonatkozó jogszabályok  értelmében, meghatározott feltételeket teljesítő jogügyletek esetén külföldi befektetőnek minősül az EU-n, az EGT-n, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet, továbbá minden olyan jogi személy vagy szervezet is, amelyben az ilyen külföldi jogi személynek vagy szervezetnek közvetve vagy közvetlenül többségi befolyása áll fenn. Ezen külföldi befektetők, továbbá bizonyos esetekben az EU-n belüli befektetők tulajdonszerzése esetén is szükséges lehet az illetékes minisztérium tudomásulvételének beszerzése, amennyiben valamely kivétel nem alkalmazható (pl. kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek). A bejelentési kötelezettség magyarországi székhelyű, elsődlegesen korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság vagy nyilvánosan működő részvénytársaság formában működő céltársaságokban fennálló részesedés (bármilyen jogcímen történő, akár ingyenes) átruházására terjed ki, ha ezen stratégiai társaságok tevékenysége meghatározott stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik. A bejelentési kötelezettség kiterjedhet a stratégiai társaságban történő tőkeemelésre, egyesülésre, szétválásra, vagy átváltoztatható kötvény kibocsátására, részesedésen haszonélvezeti jog alapítására is. Szükséges bejelenteni a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen infrastruktúrák, berendezések és eszközök átruházását, használati vagy működtetési jogának átengedését vagy ilyen vagyontárgyak biztosítékba adását is, ha ezáltal az üzemeltetési jogot külföldi befektető szerzi meg.

Szektorális engedélyek

Egyes piacokon a jogszabályok további engedélyek beszerzéséhez köthetnek egy vállalatfelvásárlást. Így például a villamosenergia törvény az az alapján kiadott működési engedélyben meghatározott alapvető eszközöknek és vagyoni értékű jogoknak más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához vagy egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez fűz bizonyos esetekben hatósági jóváhagyásra vonatkozó elvárást. Hitelintézetekben, pénzügyi vállalkozásban, biztosítóban történő befolyásoló részesedés szerzése esetén szükségessé válhat a Magyar Nemzeti Bank engedélye, vagy speciális szabályok vonatkoznak például a gyógyszertárakban történő tulajdonszerzés esetére is. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER