Facebook image

bejelentési kötelezettség

Bejelentési kötelezettség fogalma

Az állami adóhatósághoz bejelentési kötelezettséggel tartoznak az adózók, akiknek nem csupán vállalkozásuk indításakor, adóköteles tevékenység kezdetekor szükséges meghatározott körű bejelentéseket tenniük, hanem a tevékenység folytatása közben is lehetnek kötelezettségeik. 

 A vállalkozás indításakor kötelező bejelenteni: 

  • iratai, elektronikusan rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helyét, ha az nem azonos a székhelyével vagy lakóhelyével, valamint azt, ha bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg,
  • jogelődjének adóazonosító számát,
  • a közös vállalat tulajdonosának, tulajdonosainak adóazonosító számát, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, a közös vállalat adóazonosító jellel nem rendelkező tulajdonosa esetén az adóazonosító jel megállapítása érdekében a természetes személyazonosító adatokat és lakcímét, szokásos tartózkodási helyét, külföldi természetes személy esetén állampolgárságát,
  • a cégbírósághoz be nem jelentett telephelyét
  • székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, az igénybevétel kezdetét és – határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját.
  • az adókötelezettséggel kapcsolatos választásokat (például, ha átalányadózást választunk),továbbá
  • ha a vállalkozás a devizás tételeinek elszámolásához az MNB árfolyamát kívánja használni.

A működése során az adózó az adataiban bekövetkezett mindennemű változást 15 napon belül köteles bejelenteni nem csak a NAV, hanem az érintett szervezetek, úgymint önkormányzatok, KSH, kamara, MNB felé is. 

A bejelentési kötelezettséggel érintettek köre

Bejelentési kötelezettsége van az ingatlannal rendelkező vállalkozásoknak, bejelentési kötelezettség keletkezik a kölcsönzött munkaerővel és a kapcsolt vállalkozásainkkal folytatott ügyletekkel kapcsolatban, illetve kötelezettség keletkezhet a társaság készpénzmozgásait illetően is.

Az egyéni vállalkozónak, a cégnek és a bíróság által nyilvántartott jogi személynek nem kell bejelentenie azt a változást, amelyről az őt nyilvántartó szerv köteles értesíteni a NAV-ot. A változást kizárólag a nyilvántartó szervhez, például a cégbírósághoz kell bejelenteni.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER