idegenforgalmi adó

2006. évi LIX. törvény 4\B§:  2018. évi XLI. törvény 40. § 2. hatályon kívül helyezte: 2019. I. 1-től.

Idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Mentes az idegenforglami adó alól – többek között – a 18. életévét be nem töltött, illetve gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő, vagy szociális intézményben ellátott magánszemély.

Az adó mértékének felső határa:

  • személyenként és vendégéjszakánként 300 forint, vagy
  • a szállásdíj 4 százaléka (de legfeljebb 300 forint).

Az idegenforgalmi adó beszedésére a szállásadó köteles. Az adó befizetésének határideje a beszedést követő hónap 15. napja.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább