Facebook image

NYENYI (Nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap)

Mire való a NYENYI lap?

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 97. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat 15 napon belül kell közölni.

NYENYI adatlap kitöltése

A 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 88/A § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj megállapításhoz szükséges adatszolgáltatást a nyilvántartásra kötelezett megbízása alapján az Art. rendelkezéseinek alkalmazásával meghatalmazottja, illetve képviselője is teljesítheti.

A NYENYI adatszolgáltatás tartalmazza a biztosításban töltött időszakot, szolgálati időt, a nyugdíjjárulék alapját, a levont nyugdíjjárulékot, kieső időt.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER