Facebook image

jövedéki adó mértéke

Jövedéki adó fogalma

A jövedéki adó egy egyfázisú fogyasztási adó, amely meghatározott termékek  előállításával egyidejűleg, illetve ezen termékeknek harmadik országból, vagy az EU területéről Magyarország területére történő behozatalakor keletkezik.

A jövedéki adó tekintetében nincs egységes Uniós szabályozás. Ugyan vannak EU-s irányelvek, azonban tekintve hogy a jövedéki adó törvény nemzeti jogszabály, így minden ország maga határozza meg jövedéki szabályozását.

A hazai szabályozás értemében, Magyarország területén a jövedéki termékekkel végzett tevékenységekhez (előállítás, tárolás, értékesítés, közösségen belüli szállítás, import és export) megfelelő típusú jövedéki engedély szükséges.

Jövedéki termék jelentése

Jövedéki termékek kategórái az energiatermékek, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék és a dohánygyártmányok.  

Az energiatermék-kategória további alkategóriákra osztható, mint ellenőrzött energiatermékek, egyéb ellenőrzött energiatermékek, egyéb ellenőrzött ásványolajok  és megfigyelt termékek. 

A jövedéki adó mértéke

A jövedéki adó mértéke 2020. január 1-jén hatályos jövedéki törvény alapján:  

Dohánygyártmányok

a) a cigarettára 29 500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 41 800 forint ezer darabonként,

b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 840 forint ezer darabonként,

c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra 25 960 forint kilogrammonként,

d)  a töltőfolyadékra 33 forint milliliterenként,

e) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott

    ea) egyszer használatos termékeire 35 forint darabonként (szálanként),

    eb) folyadékára 70 forint milliliterenként,

f) a füst nélküli dohánytermékre 25 960 forint kilogrammonként,

g) a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre 25 960 forint kilogrammonként.

Sör

Az adó mértéke hektoliterenként és tényleges alkoholtartalom fokonként

a) a kisüzemi sörfőzdében előállított sör esetében 900 forint,

b) más sör esetében 1800 forint.

Csendes bor

Az adó mértéke hektoliterenként 0 forint.

Habzóbor

Az adó mértéke hektoliterenként 18 100 forint.

Egyéb csendes erjesztett ital

Az adó mértéke hektoliterenként

a) csendes bor és hozzáadott ízesítés nélküli szénsavas víz 8,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmú, olyan kiszerelt keveréke esetében, amelyben a csendes bor aránya meghaladja az 50%-ot, 0 forint,

b) más egyéb csendes erjesztett ital esetében 10 900 forint.

Egyéb habzó erjesztett ital

Az adó mértéke hektoliterenként 18 100 forint.

Köztes alkoholtermék

Az adó mértéke hektoliterenként 28 100 forint.

Alkoholtermék

Az adó mértéke

a) bérfőzőtt párlat esetében

     aa) egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig – abban az esetben is, ha a bérfőzető adóraktárnak kívánja értékesíteni – hektoliterenként 0 forint,

     ab) egy bérfőzető részére évente az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt mennyiségre hektoliterenként 565 840 forint,

b) az a) pontban meg nem határozott esetben hektoliterenként 565 840 forint.

A magánfőző a tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes.

Energiatermékek ismertebb tagjai (a teljesség igénye nélkül)

Az adó mértéke

a) a benzinre

      aa) ha a kőolaj világpiaci ára az 50 amerikai dollár (a továbbiakban: USD)/hordó értéket meghaladja, 120 000 Ft/ezer liter, 

      ab) ha a kőolaj világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket, 125 000 Ft/ezer liter,

b) a petróleumra

      ba) ha a kőolaj világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 124 200 Ft/ezer liter,

      bb) ha a kőolaj világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket, 129 200 Ft/ezer liter,

c) a gázolajra üzemanyagkénti vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén

     ca) ha a kőolaj világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 110 350 Ft/ezer liter, 

     cb) ha a kőolaj világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket, 120 350 Ft/ezer liter,

Jövedéki biztosíték jelentése

Az adóbevételek biztosítása érdekében a jövedéki termékek adó megfizetése nélküli előállításából, tárolásából, szállításából és a halasztott adófizetésből adódó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani, mely jövedéki biztosíték készpénz, pénzügyi biztosíték vagy készfizető kezesség lehet.

A jövedéki biztosíték lehet fix összegű, adókockázatra jutó biztosíték, vagy százalékos mértékű garancia. A jövedéki biztosíték összegét az adott jövedéki termék, illetve az azzal végzett tevékenység (jövedéki engedély  típusa) is meghatározza.

Jövedéki engedélyes kereskedő

Szabadforgalomba bocsátott ellenőrzött 5 liter/kg kiszerelésnél nagyobb kiszerelésű energiatermékkel, kiszereléstől függetlenül kenőolajjal, sörrel, csendes és habzóborral, egyéb csendes és habzó erjesztett itallal, köztes alkoholtermékkel és alkoholtermékkel valamint dohánygyártmánnyal nagykereskedelmi, export-import, illetve tagállamból belföldre és belföldről másik tagállamba kereskedelmi céllal történő szállítást folytató engedélyes gazdálkodó. 

Bejegyzett kereskedő

Engedély birtokában másik tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvételére jogosult személy.

Bejegyzett feladó

Engedély birtokában harmadik országból behozott jövedéki terméket adó felfüggesztési eljárás keretében feladni jogosult személy.

Felhasználói engedélyes

Engedély birtokában egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználására, kiszerelésére, megfigyelt termék előállítására, felhasználására, kiszerelésére, és a két liter, vagy annál nagyobb kiszerelésű, teljesen denaturált alkohol felhasználására, kiszerelésére jogosult személy.

Adóraktár-engedélyes

Az általa működtetett adóraktárban, adófelfüggesztési eljárás keretében jövedéki terméket állít elő, tárol, más termék előállításához felhasznál, illetve adófelfüggesztési eljárásban jövedéki terméket ad fel és vesz át.

Egyszerűsített adóraktár

Egyéb csendes erjesztett ital, illetve saját ellőállítású csendes borból évente legfeljebb 50 000 liter palackos erjesztésű habzóbor állítható elő és tárolható. (A palackozási tevékenység nem megengedett.)

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER