jövedéki adó mértéke

Az Adó mértéke a 2019. február 1-jén hatályos jövedéki törvény alapján: 

a) a benzinre

    aa) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára az 50 amerikai dollár (a továbbiakban:  

    USD)/hordó értéket meghaladja, 120 000 Ft/ezer liter,

    ab) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket, 

  125 000 Ft/ezer liter,

b) a petróleumra

    ba) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 

   124 200 Ft/ezer liter,

    bb) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket,

  129 200 Ft/ezer liter,

c) a gázolajra üzemanyagkénti vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy 

    felhasználás esetén

    ca) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 

    110 350 Ft/ezer liter,

    cb) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket,   

    120 350 Ft/ezer liter,

d) a fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 4655 Ft/ezer kilogramm, üzemanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 116 000 Ft/ezer kilogramm,

e) az LPG-re közúti járművek üzemanyagakénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 95 800 Ft/ezer kilogramm, egyéb motorikus célú kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 12 725 Ft/ezer kilogramm, tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 0 Ft/ezer kilogramm,

f) *  földgázra közúti járművek üzemanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 

    28 Ft/nm3, egyébként 0,3038 Ft/kWh,

g) a villamos energiára 310,50 Ft/megawattóra,

h) a szénre 2 516 Ft/ezer kilogramm,

i) - figyelemmel a 94. § (2) bekezdésére is - az E85 esetében a termék bioetanolon kívüli komponenseinek térfogatra számított mennyiségi részaránya és az a) pont szerinti adómérték szorzatának, valamint a termék bioetanol tartalmának térfogatra számított mennyiségi részaránya és 70 000 Ft/ezer liter szorzatának együttes összege,

j) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholtermék bioüzemanyag esetében a 132. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adómérték,

k) a tiszta növényi olajat előállító által a 117. § (1) bekezdésben meghatározott mennyiségben és célra felhasznált tiszta növényi olaj esetében a c) pont ca) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén az adómérték 18%-a, a c) pont cb) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén az adómérték 16,5%-a, egyébként 110 350 Ft/ezer liter.

Sör: 

Az adó mértéke hektoliterenként és tényleges alkoholtartalom fokonként

a) a kisüzemi sörfőzdében előállított sör esetében 810 forint,

b) más sör esetében 1 620 forint.

Csendes bor: 

Az adó alapja a csendes bor mennyisége hektoliterben kifejezve.

Az adó mértéke hektoliterenként 0 forint

Habzóbor: 

Az adó alapja a habzóbor mennyisége hektoliterben kifejezve.

Az adó mértéke hektoliterenként 16 460 forint.

Egyéb csendes erjesztett ital: 

Az adó alapja az egyéb csendes erjesztett ital mennyisége hektoliterben kifejezve.

Az adó mértéke hektoliterenként

a) a csendes bor és hozzáadott ízesítés nélküli szénsavas víz 8,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmú, olyan kiszerelt keveréke esetében, amelyben a csendes bor aránya meghaladja az 50%-ot, 0 forint,

b) más egyéb csendes erjesztett ital esetében 9 870 forint

Egyéb habzó erjesztett ital:

Az adó alapja az egyéb habzó erjesztett ital mennyisége hektoliterben kifejezve.

Az adó mértéke hektoliterenként 16 460 forint.

Köztes alkoholtermék:

Az adó alapja a köztes alkoholtermék mennyisége hektoliterben kifejezve.

Az adó mértéke hektoliterenként 25 520 forint.

Alkoholtermék:

Az adó alapja az alkoholtermék mennyisége hektoliter tiszta szeszben kifejezve, 20 °C hőmérsékleten.

Az adó mértéke - a (4) bekezdés szerinti eltéréssel -

a) a bérfőzött párlat esetében

    aa) egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig - abban az esetben is, ha a

    bérfőzető adóraktárnak kívánja értékesíteni - hektoliterenként 167 000 forint,

     ab) egy bérfőzető részére évente az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak 

     értékesítésre szánt mennyiségre hektoliterenként 333 385 forint,

b) az a) pontban meg nem határozott esetben hektoliterenként 333 385 forint

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább