Facebook image

jövedéki adó mértéke

Jövedéki adó fogalma

A jövedéki adó egy egyfázisú fogyasztási adó, amely meghatározott termékek  előállításával egyidejűleg, illetve ezen termékeknek harmadik országból, vagy az EU területéről Magyarország területére történő behozatalakor keletkezik.

A jövedéki adó tekintetében nincs egységes Uniós szabályozás. Ugyan vannak EU-s irányelvek, azonban tekintve hogy a jövedéki adó törvény nemzeti jogszabály, így minden ország maga határozza meg jövedéki szabályozását.

A hazai szabályozás értemében, Magyarország területén a jövedéki termékekkel végzett tevékenységekhez (előállítás, tárolás, értékesítés, közösségen belüli szállítás, import és export) megfelelő típusú jövedéki engedély szükséges.

Jövedéki termék jelentése

Jövedéki termékek kategórái az energiatermékek, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék és a dohánygyártmányok.  

Az energiatermék-kategória további alkategóriákra osztható, mint ellenőrzött energiatermékek, egyéb ellenőrzött energiatermékek, egyéb ellenőrzött ásványolajok  és megfigyelt termékek. 

A jövedéki adó mértéke

A jövedéki adó mértéke 2020. január 1-jén hatályos jövedéki törvény alapján:  

Dohánygyártmányok

a) a cigarettára

aa) a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakban 20 500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 23 százaléka, de legalább 33 500 forint ezer darabonként,

ab) a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 21 500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 22,5 százaléka, de legalább 34 500 forint ezer darabonként,

ac) 2021. január 1-jétől 22 800 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 22 százaléka, de legalább 35 800 forint ezer darabonként,

b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 180 forint ezer darabonként,

c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra

ca) a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakban 20 100 forint kilogrammonként,

cb) a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 20 700 forint kilogrammonként,

cc) 2021. január 1-jétől 21 480 forint kilogrammonként,

d)  a töltőfolyadékra 20 forint milliliterenként,

e) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott

ea) egyszer használatos termékeire 10 forint darabonként (szálanként),

eb) folyadékára 70 forint milliliterenként,

f) a füst nélküli dohánytermékre 19 160 forint kilogrammonként,

g) a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre 19 160 forint kilogrammonként.

Jövedéki biztosíték jelentése

Az adóbevételek biztosítása érdekében a jövedéki termékek adó megfizetése nélküli előállításából, tárolásából, szállításából és a halasztott adófizetésből adódó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani, mely jövedéki biztosíték készpénz, pénzügyi biztosíték vagy készfizető kezesség lehet.

A jövedéki biztosíték lehet fix összegű, adókockázatra jutó biztosíték, vagy százalékos mértékű garancia. A jövedéki biztosíték összegét az adott jövedéki termék, illetve az azzal végzett tevékenység (jövedéki engedély  típusa) is meghatározza.

Jövedéki engedélyes kereskedő

Szabadforgalomba bocsátott ellenőrzött 5 liter/kg kiszerelésnél nagyobb kiszerelésű energiatermékkel, kiszereléstől függetlenül kenőolajjal, sörrel, csendes és habzóborral, egyéb csendes és habzó erjesztett itallal, köztes alkoholtermékkel és alkoholtermékkel valamint dohánygyártmánnyal nagykereskedelmi, export-import, illetve tagállamból belföldre és belföldről másik tagállamba kereskedelmi céllal történő szállítást folytató engedélyes gazdálkodó. 

Bejegyzett kereskedő

Engedély birtokában másik tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvételére jogosult személy.

Bejegyzett feladó

Engedély birtokában harmadik országból behozott jövedéki terméket adó felfüggesztési eljárás keretében feladni jogosult személy.

Felhasználói engedélyes

Engedély birtokában egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználására, kiszerelésére, megfigyelt termék előállítására, felhasználására, kiszerelésére, és a két liter, vagy annál nagyobb kiszerelésű, teljesen denaturált alkohol felhasználására, kiszerelésére jogosult személy.

Adóraktár-engedélyes

Az általa működtetett adóraktárban, adófelfüggesztési eljárás keretében jövedéki terméket állít elő, tárol, más termék előállításához felhasznál, illetve adófelfüggesztési eljárásban jövedéki terméket ad fel és vesz át.

Egyszerűsített adóraktár

Egyéb csendes erjesztett ital, illetve saját ellőállítású csendes borból évente legfeljebb 50 000 liter palackos erjesztésű habzóbor állítható elő és tárolható. (A palackozási tevékenység nem megengedett.)

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER