Facebook image

környezetvédelmi termékdíj

A környezetvédelmi termékdíj fogalma

A környezetszennyezés megelőzése, illetve csökkentése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzése céljából, továbbá az európai uniós és a magyar hulladékgazdálkodási szabályozás által meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítése érdekében került bevezetésre a környezetvédelmi termékdíj. A termékdíjtörvény nemzeti szabályozás így minden tagállam maga határozza meg környezetvédelmi szabályait, melynek következtében az egyes országok szabályozásai eltérhetnek. Figyelemmel arra, hogy a termékdíj nemzeti szabály és nemzeti adó, így a termékdíj-kötelezettség minden Magyarország területére beérkező termék esetében felmerül.

A környezetvédelmi termékdíjtörvény elősegíti 

  • a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását;
  • az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását;
  • a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást.

Környezetvédelmi termékdíjköteles termékek listája és a termékdíj mértéke 

A termékdíj alapja a termékdíjköteles termék tömege, mértéke pedig termékfajtánként differenciáltan meghatározott. A környezetvédelmi termékdíjtörvény a következő csoportokba sorolja a termékdíjköteles termékeket:

Akkumulátor 57 forint/kg

Csomagolószer 19-1 900 forint/kg

Egyéb kőolajtermék114 forint/kg

Elektromos, elektronikai berendezés 57 forint/kg

Gumiabroncs 57 Ft/kg

Reklámhordozó papír 85 Ft/kg

Egyéb műanyagtermék 1900 forint/kg

Egyéb vegyipari termék 11 – 57 forint/kg

Irodai papír 19 forint/kg

A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása esetén keletkezik. A termékdíj-kötelezettség

  • az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót,
  • belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét, vagy a saját célú felhasználót,
  • bérgyártás esetén a bérgyártatót (a továbbiakban: kötelezett) terheli.

Reklámhordozó-papír esetében első belföldi forgalomba hozatalnak – belföldi előállítás esetén – a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás) minősül.

A termékdíj-kötelezettség – ha e törvény másként nem rendelkezik – az első belföldi forgalomba hozatalkor a számlán, vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik. A termékdíj-kötelezettség a belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője által kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik.

Saját célú felhasználás esetén a termékdíj-kötelezettség főszabály szerint az alábbi időpontban keletkezik:

  • a saját célú felhasználás költségként való elszámolásának napján,
  • ha az első pont alapján nem határozható meg időpont, az ügylet teljesítésének napján,
  • ha a külföldről behozott csomagolás esetén az a) vagy a b) pont alapján nem határozható meg az időpont, a csomagolás végleges lebontásának napján.

Környezetvédelmi termékdíj bevallása

A környezetvédelmi termékdíj fizetésre kötelezett a NAV-hoz elektronikus úton negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be. Ettől eltérően a termékdíjátalány-fizetésre jogosult kötelezett a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét.

Környezetvédelmi termékdíj előleg

A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömegadatokat pedig - két tizedesjegy pontossággal - kilogrammban tünteti fel. A kötelezettet - főszabály szerint - a tárgyév negyedik negyedévére nézve termékdíjelőleg-megállapítási, -bevallási és -megfizetési kötelezettség terheli.

A termékdíjelőleg mértéke a tárgyév első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80 százaléka, amelyben figyelembe kell venni az erre az időszakra vonatkozóan elfogadott önellenőrzés, pótlólag benyújtott bevallás alapján befizetett vagy visszafizetett összeget is. Ugyan a termékdíj előleget a 3. negyedéves bevallásban szükséges szerepeltetni, azonban annak összegét csak a tárgyév december 20-ig szükséges megfizetni.

Ezen termékdíjelőleget a harmadik negyedévre vonatkozó díjkötelezettséggel együtt kell bevallani. A termékdíjelőleget a kötelezett a negyedik negyedévi bevallásban a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet visszaigényli, illetve annak számlán tartásáról, vagy átvezetéséről rendelkezik.

kérdése lenne a témában?
keresse szakértőinket

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER