Facebook image

immateriális javak

Immateriális javak jelentése

Az immateriális javak között azokat a nem anyagi megjelenítési formájú, de eszmei és piaci értéket képviselő eszközöket kell kimutatni, amelyek 1 évnél hosszabb ideig, a várható élettartamuk alatt közvetlenül szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Az immateriális jelentése anyagtalan, az anyagtól független, így a befektetett eszközök fogalomkörén belül az immateriális javak nem anyagi jellegű eszközök, amelyek ennek ellenére értékesíthetőek, azaz vagyoni értéket jelenítenek meg.

Példa immaterális javakra

  • Ingatlanhoz kapcsolódó jogok kivételével a vagyoni értékű jogok,
  • az üzleti- vagy cégérték, a szellemi termékek, továbbá
  • az immateriális javakra adott előlegek,
  • az immateriális javak értékhelyesbítése.

A kísérleti fejlesztés aktivált értéke és az alapítás-átszervezés aktivált értéke is kimutatható az immateriális javak között, de ez nem kötelező.

A forgalomképesség az immateriális javaknál azért fontos, mert a hitelezők, befektetők, partnerek részére bizonyos fokú garanciát jelent az esetleges követelésük teljesítésére.

Bejelentett immaterális jószág fogalma

Bejelentett immateriális jószágnak az a megszerzett, előállított jogdíjra jogosító immateriális jószág minősül, amelyet adózó a szerzést, előállítást követő 60 napos jogvesztő határidőn belül az állami adóhatóságnak (NAV) bejelentett.  Csoportos társasági adólanyiság esetén a csoporttag  önállóan teszi meg a bejelentést.

Az immateriális jószág megszerzése időpontjának a cégbírósági bejegyzés napja, cégbírósági bejegyzés hiányában az alapul szolgáló jogügylet hatályba lépésének napja, előállítás napjának a használatbavétel napja minősül.

Az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségűnek minősülő adózó az első jognyilatkozat megtételének napját követő 60 napon belül jogosult bejelentést tenni azokról a jogdíjra jogosító immateriális jószágokról, amelyeket a belföldi illetőség megszerzése előtt szerzett vagy állított elő.

Amennyiben az adózó a bejelentett immateriális jószágot legalább 1 éven át az eszközei között folyamatosan nyilvántartja, akkor az értékesítéséből, nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetéséből származó eredményt a társaságiadó-alapjából (Tao) levonhatja, amennyiben a bejelentés adóévét megelőző adóévben nem csökkentette adózás előtti eredményét az ugyanazon immateriális jószág értékesítéséből, kivezetéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összegével. Az immateriális jószág bejelentését  a cégbejegyzésre kötelezett adózók a 22T201T nyomtatványon jelenthetik be.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER