Facebook image

munkaszerződés kötelező tartalmi elemei

A munkaszerződés fogalma

A munkaviszony, ha a törvény másként nem rendelkezik, munkaszerződéssel jön létre.
A munkaszerződés alapján

 •  a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni,
 •  a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.

A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat, a munkába lépést követő 30 napon belül.

Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek?

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei

 • a munkáltató cégadatait és a munkavállaló személyes adatai
 •  a munkavállaló alapbére
 •  a munkavállaló munkaköre
 • a próbaidő tartama

A munkaviszony időtartamát meg kell határozni, ennek hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre.
A munkavégzés helyének meghatározása hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkáját szokás szerint végzi.
A munkaviszony eltérő megállapodás hiányában általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

A munkáltatói tájékoztató elemei

A munkáltatónak munkaviszony megkezdésétől 15 nap áll rendelkezésére, hogy a munkaszerződés mellé írásbeli Tájékoztatót adjon a munkavállalónak

 • a napi munkaidőről,
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 • a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 •  a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
 •  a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség, ha a munkaszerződés alapján a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg.

Munkaköri leírás fogalma

A munkaköri leírás a munkavállaló

 •  munkafolyamatait,
 •  tevékenységeit,
 • feladatait,
 •  funkcióit, és
 •  kapcsolatrendszerét tartalmazza,

beleértve a célokat, főbb felelősségi területeket és azokat a feltételeket is, amelyek között az alkalmazott a munkáját végzi.
A munkaköri leírás a munkaszerződés egyik kötelező eleme, azon munkák összefoglaló leírása, amelyeket a munkavállaló végezni köteles.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER