munkaszerződés kötelező tartalmi elemei

 A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. 

 A munkaszerződést írásba kell foglalni és a következő kötelező tartalmi elemeket tartalmaznia kell:
• a munkáltató cégadatait és a munkavállaló személyes adatait
• a munkavállaló alapbére
• a munkavállaló munkaköre
• a munkaviszony tartamát meg kell határozni, ennek hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre.
• a munkavégzés helye – ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi
• a munkaviszony eltérő megállapodás hiányában általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.
• próbaidő tartama

A munkáltatónak munkaviszony megkezdésétől 15 nap áll rendelkezésére, hogy a munkaszerződés mellé írásbeli Tájékoztatót adjon a munkavállalónak
•  a napi munkaidőről,
• az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
•  a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
•  a munkakörbe tartozó feladatokról,
•  a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
•  a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
• arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
• a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.
Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség, ha a munkaszerződés alapján a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább