Facebook image

öröklési és ajándékozási illeték

Az öröklési illeték és az ajándékozási illeték jelentése

Az örökösödési illeték és az ajándékozási illeték tárgya a haláleset folytán, illetve az ajándékozással történt vagyonszerzés. Az illetéket a vagyont szerző fél köteles megfizetni.

Öröklés és ajándékozás esetén az illeték alapja a vagyonszerző által megszerzett vagyon tiszta értéke. A tiszta érték a vagyon forgalmi értéke csökkentve a hagyatékot, ajándékot terhelő adósság értékével és egyéb terhekkel.

Az öröklési illeték mértéke és az ajándékozási illeték mértéke

A hagyatéki illeték és az ajándékozási illeték általános mértéke egységesen 18 százalék, míg lakástulajdon és lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetében 9 százalék. Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetében a visszterhes vagyonátruházási illeték kétszerese.

Mentesség öröklési és ajándékozási illeték alól

Az illeték alól több jogcímen is lehet mentesülni.

Mentes az öröklési illeték alól többek között:

 • az örökhagyó egyenesági rokona, testvére, valamint túlélő házastársa által megszerzett örökrész,
 • az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint,
 • az egy örökösnek jutó ingóörökség 300 000 forint forgalmi értéket meg nem haladó része,
 • az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése,
 • a tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség,
 • a lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés,
 • a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak vagy ingatlanon alapított vagyon értékű jognak az öröklése, ha az örökös 4 éven belül lakóházat épít rajta.

Az ajándékozási illeték alól mentes például:

 • az ajándékozó egyenesági rokona, testvére által megszerzett ajándék;
 • az ajándékozó házastársa által megszerzett ajándék;
 • a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés,
 • a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés;
 • az olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozónak vagy a megajándékozottnak szemályi jövedelemadót, szociális hozzájárulási adót kell fizetnie,
 • a Munkavállalói Résztulajdonosi Programban megszerzett értékpapír, üzletrész, tagi részesedés.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER