Facebook image

Robin Hood-adó

Robin Hood-adó 2023

A kormány adózást érintő, 2022. december 7-én a Magyar Közlönyben megjelent rendelete a Robin Hood-adó mértékét átmenetileg 2023. január 1-jétől 41 százalékra emeli.

Robin Hood-adó jelentése

Az energiaellátók jövedelemadójának (köznapi megnevezéssel a Robin Hood-adó) alanya az energiaellátó és a közszolgáltató, ideértve a külföldi vállalatok magyarországi telephelyeit is.

Energiaellátó:

 • a szénhidrogén-kitermelési tevékenységet végző, a bányászatról szóló törvény szerinti bányavállalkozó,
 • a kőolajtermék-előállító, a kőolajtermékkel a kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi tevékenységet végző kereskedő és az a kőolajterméket értékesítő kereskedő, amely az általa külföldről beszerzett kőolajterméket Magyarországon értékesíti,
 • a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyes,
 • a villamosenergiáról szóló törvény szerinti villamosenergia-kereskedelmi engedélyes,
 • a villamosenergiáról szóló törvény szerinti termelői engedélyes, azzal, hogy a villamos energia kötelező átvételi rendszerében értékesítő termelők közül kizárólag az 50 MW beépített
 • teljesítőképességet meghaladó teljesítőképességű erőmű termelői engedélyese,
 • a villamosenergiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató,
 • a villamosenergiáról szóló törvény szerinti elosztói engedélyes,
 • a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató,
 • a földgázellátásról szóló törvény szerinti elosztói engedélyes.

Közszolgáltató:

 • a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti víziközmű-szolgáltató,
 • a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére feljogosított közszolgáltató,
 • a hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató.

Robin Hood-adó alapja és mértéke

Az adó alapja az energiaellátók jövedelemadója törvény által meghatározott tételekkel korrigált, a külföldi telephelynek betudható, külföldön adóztatható jövedelmet nem tartalmazó adózás előtti eredmény összege. 

2021-től bevezetésre került az energiaellátók jövedelemadójában is az elhatárolt veszteség mint adóalap csökkentő tétel, melynek értelmében a társasági adóban azonos feltételekkel az adózás előtti eredmény csökkenthető a korábbi évek negatív jövedelemadóalapjának összegével. (Átmeneti rendelkezésként az elhatárolt veszteség első alkalommal a 2020. adóév negatív adóalapjára alkalmazható). Az adó mértéke 31 százalék.

A számított adó 50 százalékig csökkenthető a társasági adóban még nem érvényesített fejlesztési adókedvezmény és energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások adókedvezményének összegével. Mindezen túl a jövedelemadót legfeljebb annak mértékéig csökkenti az adóévre fizetendő bányajáradék összege, de maximum 1,5 milliárd forint.

Az adót előleg formájában kell megfizetni. A jövedelemadó-előleg havonta egyenlő részletekben fizetendő, amennyiben az előző adóévi fizetendő adó meghaladta az 5 millió forintot, egyébként az előleg negyedévente egyenlő részletben esedékes.

Veszteségelhatárolás a Robin Hood-adóban

A veszteségelhatárolás csökkentő tételként alkalmazásával kapcsolatos szabályok azonosak a társasági adóból jól ismert szabályokkal:

 • adózói döntésnek minősül, és csak annyiban használható fel az elért veszteség, amennyiben az a joggyakorlás elvének betartásával keletkezett,
 • az adóévben realizált veszteség az adóévet követő öt évben az adózó döntése szerinti megosztásban alkalmazható, mint csökkentő tétel,
 • korábbi adóévek negatív adóalapja legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el.

Az energiaellátók jövedelemadója szerinti veszteségelhatárolás első alkalommal a 2020. adóév negatív adóalapjára alkalmazható, tehát a 2021. évi adókötelezettség kalkulációja során a 2020. évi veszteséget már figyelembe lehet majd venni. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER