Facebook image

adóbírság

Adóbírság mértéke adóhiány megállapítása esetén

Adóbírságot adóhiány esetén kell fizetni. Mértéke az adóhiány 50 százaléka, ugyanakkor ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, akkor a bírság mértéke 200 százalék.

Adóbírság jogosultság hiánya esetén

Adóbírságot állapít meg az adóhatóság akkor is, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta be támogatási, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, vagy igénylésre, támogatásra, visszatérítésre vonatkozó bevallását, és a jogosultság hiányát az adóhatóság a kiutalás előtt megállapította.

A bírság alapja ilyen esetben a jogosulatlanul igényelt összeg. A bírság hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén.

Adóbírság kockázatosnak minősülő adózónál

Ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának, illetve az ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában kockázatos adózónak minősült, az állami adó- és vámhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti, és az általa kiszabható legkisebb bírság mértéke az egyébként kiszabható bírság felső határának harminc százaléka.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER