Facebook image

hipa (helyi iparűzési adó)

A helyi iparűzési adó a legszélesebb körben elterjedt és alkalmazott helyi adó. Ezen adónem alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 

Adó alanya

Helyi iparűzési adót köteles fizetni az a vállalkozó, akinek a székhelye vagy a telephelye az adott önkormányzat területén található (állandó jelleg),vagy az önkormányzat területén ideiglenes jelleggel 30 napot meghaladóan vállalkozási tevékenységet végez.   

Adó alapja

Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, a kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, illetve az anyagköltséggel. 

Adómérétke

Az adó maximális mértéke az adóalap 2 százaléka, azonban ez településenként eltérő lehet, ugyanis az adókulcs meghatározása az egyes önkormányzatok saját hatáskörébe tartozik. Az önkormányzatok dönthetnek akár úgy is, hogy nem élnek ezen adónem bevezetésének lehetőségével. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő napi 5000 forint értékű adó megszűnt 2021-től. Azonban, ha egy vállalkozás 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet az adott településen, akkor telephelye jön télre, ami HIPA bejelentkezési, bevallási és fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A veszélyhelyzetre tekintette, átmenetileg, azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében az összes foglalkoztatotti létszáma nem éri el a 250 főt, és az éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint, az iparűzési adó mértéke 1 százalék (csökkentett adómérték),ha az önkormányzati rendelet szerinti iparűzési adómérték több, mint 1 százalék és erről nyilatkozatot tesz február 25-ig.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER