Facebook image

helyi iparűzési adó

Helyi adók

Magyarországon az adózás központi és helyi szintre tagolódik. 

Míg a központi adók az állami költségvetés bevételeit képezik, addig a helyi adók az önkormányzatokat illetik. 

Az önkormányzati helyi adók bevezetése és mértékének megállapítása bizonyos korlátok mellett az egyes önkormányzatok döntési kompetenciájába tartozik.

Milyen helyi adók vannak?

Önkormányzati adók lehetnek:

Vagyoni típusú adók

  • építményadó
  • telekadó

Kommunális jellegű adók

  • kommunális adó
  • idegenforgalmi adó
  • Hipa (helyi iparűzési adó)

Építményadó fogalma

Vagyoni típusú adó, amelyet a helyi önkormányzatok az illetékességi területükön lévő építményekre, valamint azok valamennyi helyiségére kivethetnek rendeltetésüktől és hasznosításuktól függetlenül. 

Építményadó alanya

Az építményadó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa (több tulajdonos esetén a tulajdoni hányadok arányában válnak adóalannyá a tulajdonosok).

Építményadó mértéke

Az építményadó mértéke maximum 1 100 forint/m2, vagy a korrigált forgalmi érték maximum 3,6 százaléka (egy adott önkormányzat által ténylegesen alkalmazott mértékről bővebb információ az önkormányzat weboldalán található).

Az éves építményadó évente két részletben fizetendő, március 15-ig és szeptember 15-ig. 

Telekadó alanya

Aki az év első napján a telek tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk alapján válnak adóalannyá.

Telekadó alapja

Az önkormányzat döntésétől függően a telek m2-ben számított területe, vagy a telek korrigált forgalmi értéke. Ezzel összefüggésben az adó maximális mértéke: 200 Ft/m2 (melyet az önkormányzatok a fogyasztói árszínvonal hatásával módosíthatnak),vagy a korrigált forgalmi érték 3 százaléka.

Az éves adókötelezettség évente két részletben fizetendő, március 15-ig és szeptember 15-ig.

Telekadó-mentesség

Mentes a telekadó alól – többek között – az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész, vagy például az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 százaléka.

A helyi adók fajtái

  • az önkormányzat illetékességi területén található ingatlantulajdon, vagy ilyen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog,
  • az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként való tartózkodás, és
  • az önkormányzat illetékességi területén végzett e törvényben meghatározott rendszeres vagy ideiglenes iparűzési tevékenység

HIPA helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó a legszélesebb körben elterjedt és alkalmazott helyi adó. Ezen adónem alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 

Kinek kell iparűzési adót fizetni?

Helyi iparűzési adót köteles fizetni az a vállalkozó, akinek a székhelye vagy a telephelye az adott önkormányzat területén található (állandó jelleg),vagy az önkormányzat területén ideiglenes jelleggel 30 napot meghaladóan vállalkozási tevékenységet végez.   

Helyi iparűzési adó alapja

Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, a kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, illetve az anyagköltséggel. 

Helyi iparűzési adó mértéke

Az iparűzési adó mértéke maximálisan az adóalap 2 százaléka, ez azonban településenként eltérő lehet, ugyanis az adókulcs meghatározása az egyes önkormányzatok saját hatáskörébe tartozik. 

Az önkormányzatok dönthetnek akár úgy is, hogy nem élnek ezen adónem bevezetésének lehetőségével. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő napi 5000 forint értékű adó megszűnt 2021-től. Azonban ha egy vállalkozás 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet az adott településen, akkor telephelye jön télre, ami HIPA bejelentkezési, bevallási és fizetési kötelezettséget keletkeztet.

HIPA mértéke, átmeneti rendelkezés

A veszélyhelyzetre tekintettel átmenetileg, azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében 

  • az összes foglalkoztatott létszáma nem éri el a 250 főt, 
  • és az éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint, 

az iparűzési adó mértéke 1 százalék (csökkentett adómérték),ha az önkormányzati rendelet szerinti iparűzési adómérték több mint 1 százalék, és erről nyilatkozatot tesz február 25-ig.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER