adóalap-korrekció

Adóalap-korrekció esetén elsősorban a társasági adóalapot módosító tételekre gondolunk.

A társasági adó alapja a belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó esetében az adózás előtti eredmény, módosítva adóalap-csökkentő tételekkel, mint például:

 • elhatárolt veszteség,
 • várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék feloldása, 
 • a Tao tv. által elismert értékcsökkenési leírás, 
 • immateriális javak és tárgyi eszközök állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor számított nyilvántartási érték stb.,

Vagy adóalap-növelő tételekkel, mint például: 

 • céltartalékképzés a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre, 
 • a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás, 
 • immateriális javak és tárgyi eszközök állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor a könyv szerinti érték, 
 • a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel össze nem függő költségek, ráfordítások stb., valamint
 • a kapcsolt vállalkozások által a szokásos piaci ártól eltérő ellenérték alkalmazásából fakadó különbözettel,
 • amennyiben nemzetközi szerződés így rendelkezik, akkor a külföldön adóztatható jövedelemmel, mint csökkentő tétellel, és
 • speciális adóalap-módosító tételekkel.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább