adóalap-korrekció

Adóalap-korrekció esetén elsősorban a társasági adóalapot módosító tételekre gondolunk. 

 A társasági adó alapja a belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó esetében az adózás előtti eredmény, módosítva adóalap-csökkentő és -növelő tételekkel.

Adóalap-csökkentő tétel például:  

  •  az elhatárolt veszteség, 
  • a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék feloldása,  
  •  a Tao tv. által elismert értékcsökkenési leírás,  
  •  immateriális javak és tárgyi eszközök állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor a számított nyilvántartási érték stb., vagy amennyiben nemzetközi szerződés így rendelkezik, akkor a külföldön adóztatható jövedelem.  

 Adóalap-növelő tétel például:   

  •  céltartalékképzés a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre,  
  •  a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás,  
  •  immateriális javak és tárgyi eszközök állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor a könyv szerinti érték,  
  •  a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel össze nem függő költségek, ráfordítások stb., valamint 
  •  a kapcsolt vállalkozások által a szokásos piaci ártól eltérő ellenérték alkalmazásából fakadó különbözet.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább