Facebook image

adóalap-korrekció

Adóalap-módosító tételek

Adóalap-korrekció esetén elsősorban a társasági adóalapot módosító tételekre gondolunk.  

A társasági adó alapja a belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó esetében az adózás előtti eredmény, módosítva az adóalapot csökkentő tételek és a tao adóalap-növelő tételek összegével.

Jelentősebb adóalap-csökkentő tételek

 •  az elhatárolt veszteség, 
 • a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék feloldása,  
 •  a Tao tv. által elismert értékcsökkenési leírás,  
 •  immateriális javak és tárgyi eszközök állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor a számított nyilvántartási érték stb., vagy amennyiben nemzetközi szerződés így rendelkezik, akkor a külföldön adóztatható jövedelem.
 • eredménytartalékból lekötött tartalékba átvezetett, mérlegforduló napon kimutatott fejlesztési tartalék összege
 • KKV beruházási kedvezmény
 • K+F tevékenységhez kapcsolódó adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény 
 • adott adományhoz kapcsolódó kedvezmény
 • adóévben visszaírt értékvesztés összege

Jelentősebb adóalap-növelő tételek

 •  céltartalékképzés a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre,  
 •  a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás,  
 •  immateriális javak és tárgyi eszközök állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor a könyv szerinti érték,  
 •  a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel össze nem függő költségek, ráfordítások stb., valamint 
 •  a kapcsolt vállalkozások által a szokásos piaci ártól eltérő ellenérték alkalmazásából fakadó különbözet.
 • jogerős határozatban meghatározott bírság
 • adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER