Facebook image

értékvesztés

Értékvesztés fogalma

A számviteli törvény előírásai alapján, ha az eszközök könyv szerinti értéke és piaci értéke között tartós és jelentős veszteségjellegű különbözet van, akkor értékvesztést kell elszámolni. 

Vevőkövetelések értékvesztése

Szintén értékvesztést kell elszámolni azon  követelésekre, amelyek realizálása az adós, vevő minősítése alapján bizonytalan. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésekre értékvesztést kell elszámolni, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján. 

Követelés értékvesztés elszámolása

Az értékvesztést a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében kell elszámolni, ha ez a különbözet tartós és jelentős összegű. Az értékvesztés elszámolásának szabályai szerint amennyiben nem várható megtérülés, a teljes követelés összegére értékvesztést kell elszámolni.

Értékvesztés könyvelése

A vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára együttes minősítésük alapján az értékvesztés összege a követeléseknek a nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. 

Ez esetben a vevő értékvesztés elszámolása során a következő évi mérlegfordulónapi értékeléskor a kisösszegű követelések értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés összegével, és a csoport szintjén mutatkozó különbözetet előjelének megfelelően a korábban elszámolt értékvesztést növelő értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni.

Ha a vevő minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értékét.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER