Illetékmentesség

Az illetékmentességen belül megkülönböztetjük a személyes illetékmentességet, és a tárgyi illetékmentességet.

Személyes illetékmentesség esetén a vagyonszerző, illetve az eljárást kezdeményező félnek a személyére tekintettel nem kell illetéket fizetnie. A személyes illetékmentesség egyben teljes illetékmentességet is jelent, azaz az adott személy mind a vagyonszerzési, mind az eljárási, illetve cégbírósági felügyeleti eljárási illeték alól mentesül.

A teljes személyes illetékmentesség lehet feltétlen és feltételhez kötött.

Feltétlen teljes személyes illetékmentességet élvez például a Magyar Állam, a helyi önkormányzatok és azok társulásai, a Magyar Nemzeti Bank.

Feltételhez kötött illetékmentességben részesül többek között a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy és az alapítvány. Esetükben a mentesülés feltétele, hogy a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott tevékenységükkel összefüggésben társasági adófizetési, illetve költségvetésbe befizetési kötelezettségük nem keletkezett.

A tárgyi illetékmentesség az adott vagyonszerzés, illetve az adott eljárás tárgyára vonatkozó mentesség. Néhány példa a tárgyi illetékmentességre:

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól többek között:

  • a vállalkozó által értékesítési célra újonnan épített 15 millió forintotot meg nem haladó forgalmi értékű lakás tulajdonjogának megvásárlása;
  • a lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzése 4 éven belüli építkezés esetén;
  • ingatlan, vagy belföldi ingatlannal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét kedvezményezett eszközátruházás keretében történő megszerzése;
  • ingatlan, vagy belföldi ingatlannal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét kapcsolt vállalkozások közötti átruházása, ha a vagyonszerző főtevékenysége ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, vagy ingatlan adásvétele;
  • a kedvezményezett átalakulás és kedvezményezett részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés;
  • ingatlan visszlízing konstrukcióban történő megszerzése;
  • egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti ügyletében megvalósuló vagyonátruházás;
  • házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyon megszerzése.

Mentes az öröklési illeték alól például az örökhagyó egyenes ági rokona valamint túlélő házastársa által megszerzett örökrész. Az ajándékozási illeték alól pedig mentes például az egyenes ági rokon által megszerzett ajándék.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább