Facebook image

illetékmentesség

Illeték jelentése

Az illeték célja az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása.

Az illetéket az különbözteti meg az adótól, hogy az illeték fizetője valamilyen kézzelfogható állami szolgáltatást vehet igénybe, míg az adóért közvetlen ellenszolgáltatás nem jár.

Az illetékeknek két nagy csoportját lehet elkülöníteni egymástól:

 • vagyonszerzési illeték, valamint
 • eljárási illeték (és az igazgatási, bírósági szolgáltatások díjai).

A vagyonszerzési illetékeken belül két alcsoportot különböztetünk meg egymástól:

 • ingyenes vagyonszerzéshez kapcsolódó öröklési és ajándékozási illeték, valamint
 • a visszterhes vagyonátruházási illeték.

Az eljárási illetékek három alcsoportja:

 • közigazgatási hatósági eljárási illetékek és pótdíjak,
 • bírósági eljárási illetékek,
 • igazgatási és bírósági szolgáltatások díjai.

Illetékmentesség fogalma

Az illetékmentességen belül megkülönböztetjük a személyes illetékmentességet, és a tárgyi illetékmentességet.

Személyes illetékmentesség

Személyes illetékmentesség esetén a vagyonszerző, illetve az eljárást kezdeményező félnek a személyére tekintettel nem kell illetéket fizetnie. A személyes illetékmentesség egyben teljes illetékmentességet is jelent, azaz az adott személy mind a vagyonszerzési, mind az eljárási, illetve cégbírósági felügyeleti eljárási illeték alól mentesül.

A teljes személyes illetékmentesség lehet feltétlen és feltételhez kötött.

 • Feltétlen teljes személyes illetékmentességet élvez például a Magyar Állam, a helyi önkorményzatok és azok társulásai, a Magyar Nemzeti Bank, az egészségbiztosítási szerv, központi nyugdíjbiztosítási szerv.
 • Feltételhez kötött illetkémentességben részül többek között a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy és az alapítvány. Esetükben a mentesülés feltétel, hogy a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott tevékenységükkel összefüggésben társasági adófizetési, illetve a központi költségvetésbe befizetési kötelezettségük nem keletkezett.

Tárgyi illetékmentesség jelentése

A tárgyi illetékmentesség az adott vagyonszerzés, illetve az adott eljárás tárgyára vonatkozó mentesség. Néhány példa a tárgyi illetékmentességre:

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól többek között:

 • a vállalkozó által értékesítési célra újonnan épített 15 millió forintotot meg nem haladó forgalmi értékű lakás tulajdonjogának megvásárlása;
 • a lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzése 4 éven belüli építkezés esetén;
 • ingatlan, vagy belföldi ingatlannal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét kedvezményezett eszközátruházás keretében történő megszerzése;
 • ingatlan, vagy belföldi ingatlannal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét kapcsolt vállalkozások közötti átruházása, ha a vagyonszerző főtevékenysége ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, vagy ingatlan adásvétele;
 • a kedvezményezett átalakulás és kedvezményezett részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés;
 • ingatlan visszlízing konstrukcióban történő megszerzése;
 • egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti ügyletében megvalósuló vagyonátruházás;
 • házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyon megszerzése.

Mentes az öröklési illeték alól például az örökhagyó egyenes ági rokona, testvére valamint túlélő házastársa által megszerzett örökrész; a lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés; a tudományos, művészeti, oktatási közművelődési és közjóléti célra juttatott örökség. 

Az ajándékozási illeték alól mentes például az egyenes ági rokon, vagy testvér által megszerzett ajándék; a tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése és az ilyen célú vagyonszerzés; a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak a megszerzése, ha a megajándékozott az ingatlanon 4 éven belül lakóházat épít; lakástulajdon kezelői jogának ingyenes megszerzése; a lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés; munkáltató áltat a munkavállaló számára adott olyan ingyenes oktatás, ami mentes az szja alól; stb.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER