Facebook image

aláírási címpéldány

Aláírási címpéldány jelentése

A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező közokirat, amely a cég képviseletében aláírásra jogosultak – cégjegyzésre jogosultak – aláírásának mintáját tartalmazza, és annak valódiságát tanúsítja. Fontos azonban kiemelni, hogy önmagában az aláírási címpéldány a képviseleti jog fennállását nem bizonyítja.

Aláírási címpéldány célja

Célja, hogy a cég képviseletében a jogosult személyen kívül más ne járhasson el a szervezet képviseletében, és nevében ne vállalhasson kötelezettségeket.

Aláírásminta jelentése

Aláírási címpéldány helyett akár ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta is használható, amely ugyanúgy bizonyítja az aláírás valódiságát.  Az ügyvédi aláírásminta teljes bizonyító erejű magánokirat, amely azonban csak a Cégtörvényben meghatározott feltételek fennállása esetén készíthető és alkalmazható jogszerűen. (Ctv.: 2006. évi V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról)

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER