aláírási címpéldány

Meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező, közjegyző által hitelesett okirat, amely a cég képviseletében aláírásra jogosultak - cégbejegyzésre jogosultak - aláírásának mintáját tartalmazza. Aláírási címpéldány helyett akár ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta is használható. 

Célja, hogy a jogosult személyeken kívül más ne járhasson el a szervezet képviseletében, és nevében ne vállalhasson kötelezettségeket.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább