Facebook image

vámtarifaszám

Vámtarifaszám jelentése

A világon minden létező dolog - az élő ember kivételével - tarifálisan besorolható. Az áruk tarifális besorolása leegyszerűsítve azt a műveletet jelenti, amely során a besorolni kívánt árucikk pontos kódját, vagyis vámtarifaszámát és esetleges alszámait szakszerű módon meghatározzák.

A vámtarifa egy olyan táblázat, amely árucsoportonkénti bontásban tartalmazza egyenkét az áruk vámtarifaszámát, az áruk megnevezését és a hozzájuk kapcsolódó vámtételeket, illetve egyéb rendelkezéseket.

A Kombinált Nómenklatúra

Az Unióban alkalmazott vámtarifa elnevezése: "Kombinált Nomenklatúra" rövidítve: KN.

A KN az un. Harmonizált Áruleíró és Kódrendszere, más néven HR alapul.  A KN létrehozásának legfőb célja az volt, hogy egyszerre eleget tegyen mind a Közös Vámtarifa, mind a Közösség külkereskdelemi statisztikája által megkívánt követelményeknek. A vámunió alapvető lényege, hogy az EU-ba behozott termékere mindenütt ugyanazokat a szabályoka alkalmazzák. Ennek fontos pillérét képezi, egy olyan közös nómenklatúra bevzetése, melyet egységesen alkalmaznak a tagállamok.

A vámtarifaszám számjegyeinek jelentése

A nyomtatott formában megjelenő Kombinált Nomenklatúrában (KN) 8 számjegyből álló vámtarifaszámok vannak, amelyeket KN kódnak nevezünk. A KN 8 számjegyéből az egyes számjegyek az alábbiakat jelentik:

az 1-2. számjegy a KN nómenklatúrán belüli árucsoport számát jelöli

a 3-4. számjegy az adott árucsoporton belüli elhelyezkedést mutatja. (Az első négy számjegy jelenti a szűk értelemben vett "vámtarifaszám"-o, tekintettel arra, hogy az ezt követő számjegyeket alszámoknak nevezzük.)

Az 5-6. számjegy a Harmonizált Rendszer szerinti nómenklatúra vámtarifa alszámaihoz kapcsolódó kódszám

A 7-8. számjegy határozza meg a KN-alszámokat.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER